Klimatizace pro firmy, do kanceláře, výrobních celků, hal, strojoven a serverů

Klimatizace pro kancelářské prostory, výrobní haly, strojovny, servery, chladírny, mrazírny a mnohé další. Zařízení se vyznačuje především vysokou spolehlivostí, účelným a praktickým designem, širokou škálou konstrukčního provedení, výkonů a nízkými provozními náklady. Nechybí systém autodiagnostiky závad s monitoringem provozních stavů. Klimatizace nabízí vedle režimu chlazení i efektivní topení v režimu tepelného čerpadla. Zajištění technické podpory, náhradních dílů a servisní péče je samozřejmostí.

Klimatizace pro firmy a kanceláře Brno

Klimatizace pro firmy a kancelářské prostory se v podstatě neliší od klimatizačních systémů určených pro privátní sféru. Princip činnosti a funkce zařízení jsou stejné, zásadní rozdíl je ve velikosti samotného systému, který bude odpovídat většímu požadovanému výkonu. Čím vyšší výkon systému, tím jsou větší i rozměry jednotek, hlučnost, odvlhčení, proudění vzduchu atd.

Velikost klimatizační jednotky

Velikost venkovní klimatizační jednotky, zda bude menší či větší, nebo centralizovaná do větších celků na malém prostoru např. střechy, nemá žádný vliv na komfort provozu v kancelářích. Problém nastane v případě, kdy venkovní jednotka je umístěna na tichém, klidném místě dvora, dvorku, uzavřeném prostoru, pod otevřenými okny kanceláří atd. V tomto případě je možné volit klimatizační venkovní jednotku v tichém provedení.

Venkovní klimatizační jednotka

Jaký hluk generuje klimatizační venkovní jednotka? Zdrojem hluku z venkovní jednotky je několik:

  • ventilátor venkovní jednotky,
  • kompresor,
  • nepříjemný pískot invertorů kompresorů,
  • vibrace samotné konstrukce jednotky.

U klimatizačních venkovních jednotek s tzv. digital scroll kompresory, kde výkon kompresoru není řízen „pískajícím“ invertorem (měničem), mohou být silně rušivé rozpínací/spínací cykly komprimující evolventy.

Nabízí se otázka, zda není vhodnější použít na daný chladicí/topný výkon záměrně výkonově naddimenzovanou venkovní klimatizační jednotku, která bude méně zatěžována a tím i méně hlučná, než jednotka, která bude vytěžována maximálně na limitu svého výkonu s větší hlučností, protože mechanický hluk narůstá s otáčkami a výkonem kompresoru, s rostoucími provozními tlaky, vibracemi atd. Se zátěží kompresoru narůstá potřeba výkonnějších venkovních ventilátorů s větším a hlučnějším aerodynamickým šumem pro odvod tepelných zisků a komprimačního energie kompresorů. Výkonově naddimenzovaný a pomaleji se otáčející ventilátor bude tišší. Některé klimatizační systémy umožňují nastavit tzv. tichý, nebo noční režim, který omezí výkon venkovní klimatizační jednotky. Jednotka je tišší, ale s menším výkonem.

Vnitřní klimatizační jednotka

Vnitřní klimatizační jednotka předává potřebný „chlad“ (odebírá tepelnou energii vzduchu) do daného prostoru. Je vhodnější distribuci „chladu“ provádět větším počtem výkonově menších decentralizovaných vnitřních jednotek, než jednou výkonnou jednotkou, zejména v případě, jsou-li v dosahu proudu vzduchu z vnitřní jednotky lidé. Výkonná vnitřní klimatizační jednotka, má-li do prostoru přenést potřebný chladicí výkon i při sníženém počtu otáček ventilátoru na minimum, generuje proud studeného vzduchu, který může být pro přítomnost osob velmi nepříjemný. I zde platí, použije-li se na daný chladicí výkon větší předimenzovaná klimatizační jednotka, nebude proud vzduchu tolik obtěžující. Některé systémy umožňují elektronicky přenastavit nominální výkon vnitřní jednotky na výkon nižší.

Studený proud vzduchu vnitřní klimatizační jednotky

Studený proud vzduchu vystupující z vnitřní klimatizační jednotky v místnosti serverů ničemu nevadí, protože server, PC, kopírka atd. nevnímá u proudícího vzduchu, tzv. subjektivní pocit chladu, jako lidé.

Klimatizace pro firmy a kanceláře 07 - Teplotní zvrstvení proudícího vzduchu

Klimatizace pro firmy a kanceláře 07 – Teplotní zvrstvení proudícího vzduchu

Subjektivní pocit chladu

Subjektivní pocit chladu ovlivňuje tepelnou pohodu člověka a vzniká působením proudění vzduchu na povrch lidského těla. I nepatrné proudění neochlazeného vzduchu umocňuje odpar potu (vlhkosti) z povrchu kůže a dochází k ochlazení organismu s pocitem nepohody. V podstatě se jedná o adiabatické chlazení, ochlazení těla odparem vody z jeho povrchu. Subjektivní pocit chladu se umocňuje ve studeném proudu vzduchu.

Klimatizace pro firmy a kanceláře 08 - Subjektivní pocit chladu

Klimatizace pro firmy a kanceláře 08 – Subjektivní pocit chladu