Klimatizace a řízení výkonu

Klimatizační systém je zařízení, které vzduch tepelně upravuje. Chlad není možné vyrobit, jedná se o přeměnu tepelné energie z látky s vyšším energetickém potenciálu do látky s nižším energetickém potenciálu. V případě klimatizace tepelná energie vzduchové hmoty prochází tepelným výměníkem (výparník), ve kterém cirkuluje chladivo. V zásadě rozlišujeme dva klimatizační systémy – konstant speed a invertor. Konstant speed nemá plynulou regulaci výkonu a jeho chladicí výkon se řídí zapínáním a vypínáním kompresoru. Invertor svůj výkon kompresoru a ventilátorů přizpůsobuje aktuálním teplotním a provozním podmínkám. Tím je docíleno nízkých provozních nákladů.

Konstant speed

Konstant speed je klimatizační systém, který nemá plynulou regulaci výkonu, a jeho chladicí výkon se řídí zapínáním a vypínáním kompresoru. Kompresor je v provozu tak dlouho, dokud se prostor nevychladí.

Výhody:

 • Na danou velikost výkonu nízká cena,
 • jednoduchá detekce závad,
 • levný servis a náhradní díly,
 • čitelná regulace chodu,
 • možnost chlazení do -20 °C,
 • režim tepelného čerpadla,
 • minimální poruchovost.

Nevýhody:

 • Při plném výkonu v režimu chlazení vane z jednotky studený vzduch, který může být pro osoby v blízkosti výdechu vzduchu nepříjemný,
 • vyšší spotřeba el. energie,
 • tvorba většího množství kondenzátu,
 • mírné cyklické výkyvy teploty v prostoru.
Klimatizace Konstant speed (OnOff), režim chlazení, zobrazení teploty v prostoru

Klimatizace Konstant speed (OnOff), režim chlazení, zobrazení teploty v prostoru

Invertor

Invertor je klimatizační systém, který svůj výkon kompresoru a ventilátorů přizpůsobuje aktuálním teplotním a provozním podmínkám. Tím je docíleno nízkých provozních nákladů. Klimatizační systém HITACHI (provedení: Summit, Premium SX, Cut Out, Utopia a Econofresh) je přizpůsoben pro chlazení kanceláří i technologických center. Samozřejmostí je režim s funkcí tepelného čerpadla.

Výhody:

 • Nižší spotřeba el. energie,
 • menší kondenzace vzdušné vlhkosti a tím efektivnější provoz a více citelného chladicího výkonu,
 • při kontinuálním výkonu v režimu chlazení vane z vnitřní jednotky méně studený vzduch, který je pro osoby v blízkosti výdechu vzduchu přijatelný,
 • možnost chlazení do -20 °C,
 • režim tepelného čerpadla,
 • minimální poruchovost.

Nevýhody:

 • Mírně vyšší pořizovací cena,
 • náročnější servis a opravy.
Klimatizace Invertor, režim chlazení, zobrazení teploty v prostoru

Klimatizace Invertor, režim chlazení, zobrazení teploty v prostoru