Klimatizační systém

Klimatizační systém (vzduch-vzduch) je zařízení, které vzduch tepelně upravuje. Chlad jako takový není možné vyrobit, pouze se jedná o přenos (přestup, odčerpávání atd.) tepelné energie z látky o vyšším energetickém potenciálu do látky o nižším energetickém potenciálu.

V případě klimatizace tepelná energie vzduchové hmoty prochází tepelným výměníkem (výparník), ve kterém cirkuluje chladivo. Bod varu chladiva je hluboko pod 0 °C (R134a bod varu -26,3 °C, R422A bod varu -48,5 °C, R410A bod varu -51,5 °C), a proto i malá dodávka tepelné energie způsobí var chladiva. Každé chladivo se svými vlastnostmi hodí pro různé aplikace a pracovní teplotní rozsahy.

Vysvětlivky k chladícímu systém, funkční schéma (obr. 2)

 1. Výtlačný tlak kompresoru.
 2. Sací tlak kompresoru.
 3. Teplota po kompresi včetně přehřátí.
 4. Teplota kapalného chladiva za kondenzátorem.
 5. Teplota kapaliny za sběračem.
 6. Teplota kapaliny za FD
 7. Teplota kapaliny před TEV.
 8. Teplota v sání kompresoru včetně přehřátí v sání.
 9. Teplota na výstupu z výparníku.
 10. Množství vzduchu proudícího přes výparník.
 11. Množství vzduchu proudícího přes kondenzátor.
 12. Teplota ohřátého vzduchu za kondenzátorem.
 13. Teplota vzduchu před kondenzátorem.
 14. Teplota ochlazeného vzduchu za výparníkem.
 15. Teplota vzduchu před výparníkem.
 16. Tlak chladiva před TEV.
 17. Tlak chladiva na výstupu z výparníku.

Režim chlazení klimatizačního systému

Nežádoucím jevem v režimu chlazení je vysrážení vzdušné vlhkosti na vnitřní klimatizační jednotce. V klimatizovaném prostoru o určité teplotě a relativní vlhkosti lze přesně stanovit hodnotu teploty rosného bodu, při které bude docházet na chladném povrchu výparníku ke kondenzaci.

Chladící výkon klimatizačního systému

V režimu chlazení má kondenzace za následek pokles chladicího výkonu systému. Celkový chladicí výkon systému se skládá ze dvou složek: latentního a citelného výkonu. Latentní výkon je spotřebován kondenzací vzdušné vlhkosti na výparníku, a nemá vliv na snížení teploty v prostoru. Citelný výkon je přímý chladicí výkon, a má vliv na snížení teploty v prostoru.

Čím více tedy bude v prostoru relativní vlhkosti, tím více energie z celkového chladicího výkonu zařízení se spotřebuje na kondenzaci, a méně na citelné chlazení. V případě nízké relativní vlhkosti se většina chladicího výkonu zařízení využije na citelný chladicí výkon, který se projeví na teplotě v prostoru. Vhodnou volbou klimatizačního systému můžeme ovlivnit jeho provozní parametry. Kondenzace je naopak žádoucí v režimu odvlhčování, potřebujeme-li snížit vlhkost v prostoru.

Průběhu celkového a citelného chladicího výkonu k relativní vlhkosti v prostoru % Rh, modelový příklad

Průběhu celkového a citelného chladicího výkonu k relativní vlhkosti v prostoru % Rh, modelový příklad