Chlazení kompresoru

Od chladicího výkonu cca 250 W je nutné kompresor chladit vnějším ofukováním ventilátorem, nebo zajistit chlazení oleje. Vysoká teplota kompresoru ovlivňuje životnost elektromotoru a výtlačných ventilů.

Od chladicího výkonu cca 1,5 kW je kompresor chlazen z 85 % pouze vnitřním odvodem tepla do par chladiva. Z tohoto důvodu je velmi důležité správné nastavení tzv. přehřátí a vhodná izolace sacího potrubí do kompresoru. Přehřátí par na sání kompresoru má přímý vliv na výtlačnou teplotu a tím i životnost kompresoru.

Vnitřní a cizí chlazení

Podle toho, zda páry chladiva vstupují do sání kompresoru přes vinutí elektrického motoru, nebo přímo do sání hlavy kompresoru, hovoříme o chlazení vnitřním, nebo cizím.

Vnitřní chlazení

Páry chladiva prochází prostorem elektrického motoru a tím jej zároveň chladí. Nevýhodou tohoto řešení je, že se páry chladiva dále ohřívají, což se projevuje následně na výtlačné teplotě kompresoru, která je velice důležitá pro činnost a životnost kompresoru. Z tohoto důvodu musí být vhodně navržené a nastavené tzv. přehřátí vstřikovacího ventilu (TEV, EEV). Při překročení výtlačné teploty kompresoru hrozí vypálení a poškození hlavy kompresoru, elektrické vynutí, ložisek a dochází k tvorbě zuhelnatělých spálenin oleje.

Cizí chlazení

Páry chladiva nejsou ohřívány vinutím elektrického motoru, protože vstupují přímo do sání kompresoru. Z tohoto důvodu mají tyto kompresory vyšší pracovní provozní rozsahy. Elektrický motor je v tomto případě fyzicky oddělen od samotného kompresoru, popř. je chlazen okolním vzduchem, externím ventilátorem atd. Nevýhodou tohoto řešení může být únik chladiva přes ucpávku hřídele kompresoru.

Chlazení kompresoru 01 - Rozsah použitelnosti kompresorů chlazených vzduchem, nebo parami chladiva

Chlazení kompresoru 01 – Rozsah použitelnosti kompresorů chlazených vzduchem, nebo parami chladiva

Teplota na výtlaku kompresorů

  • Hermetické kompresory 150 °C.
  • Ucpávkové a polohermetické kompresory 126 °C.

Tímto rozsahem výtlačných teplot je dán větší rozsah použitelnosti ucpávkových a polohermetických kompresorů oproti hermetickým kompresorům. Teplota cca 150 °C je hraniční hodnota, kdy dochází k uhelnatění oleje na ventilech kompresorů.

Chlazení kompresoru 02 - Chlazení výtlaku kompresoru nástřikem kapalného chladiva do sání

Chlazení kompresoru 02 – Chlazení výtlaku kompresoru nástřikem kapalného chladiva do sání