Start kompresoru

Četnost a způsob provedení startu kompresoru má přímý vliv na opotřebení a životnost kompresoru. Je nutné brát v úvahu především tepelné účinky startovacích proudů a pokles účinnosti olejového mazání kompresoru. Doporučená četnost startů kompresoru je 6x až 8x, max. 10x za hodinu. Příliš krátká doba činnosti kompresoru po jeho startu také omezuje životnost kompresoru.

Dlouhodobě stojící kompresor má jiné požadavky na provedení uvedení do chodu, než kompresor, který je téměř permanentně v chodu. Při startu kompresoru je nutné zabránit nasátí kapalného chladiva kompresorem. U dlouho nepracujícího kompresoru nesmí dojít k zaplavení kompresoru kapalným chladivem.

Malé kompresory s malým rozběhovým momentem

Jsou vhodné tam, kde je použitá kapilára jako vstřikovací prvek. Zde nehrozí při startu kompresoru přetížení el. motoru od vysokého protitlaku na výtlačné straně kompresoru, protože přes vstřikovací kapiláru dochází postupně k vyrovnání tlaků mezi nízkotlakou a vysokotlakou stranou chladicího okruhu.

Malé kompresory s rozběhovým kondenzátorem

Mají větší záběrový moment a překonají i jistý protitlak na straně výtlaku kompresoru.

Řešení startů výkonnějších kompresorů

 • fázové omezení pomocí odporů ve vinutí,
 • rozběh s odpory NTC,
 • rozběh hvězda/trojúhelník,
 • rozdělené vinutí (PART WINDING),
 • regulace obtokem by-pass,
 • start pump-down,
 • škrcení nasávaných par pomocí regulátoru sacího tlaku,
 • vyřazování jednotlivých válců,
 • regulace otáček motorů frekvenčním měničem,
 • periodické rušení komprimace oddalováním evolventy (Digital Scroll),
 • elektronické soft startéry – jsou určeny pro ochranu elektrického motoru snížením záběrového momentu jednofázových elektromotorů. Výhodou je i možnost použití nižší sazby za spotřebovanou elektřinu, protože systém napájení nemusí být navržen na nejvyšší špičkový záběrový proud kompresoru,
 • invertorová technologie řízení startů.