Tepelná čerpadla Hitachi

Tepelná čerpadla Hitachi nabízí řadu provozně technických výhod a vytváří tak jeden z nejatraktivnějších systémů topení na trhu. Zajišťujeme vše od instalace, zprovoznění a servisu tepelných čerpadel.

Systém tepelných čerpadel Hitachi

Tepelná čerpadla Hitachi disponují vysoce efektivním řešením pro každé použití, velmi snadnou obsluhou, komfortním ovládáním, rychlou návratností investic, precizním design, nízkou spotřebou elektrické energie a prostorově nenáročnou instalací. Topný systém Hitachi je vhodný jak pro topení v zimním období, tak pro chlazení v letní sezóně. Tepelná čerpadla jsou vhodná pro ústřední vytápění radiátory, podlahové topení, ohřev TUV, vyhřívání bazénů atd.

Systém tepelného čerpadla Hitachi je rozdělen na dvě základní konstrukční provedení – provedení split (dělený model) a kompaktní model (monoblok).

Hitachi dělený model tepelného čerpadla – split

Dělený model tepelného čerpadla (split) se skládá z venkovní jednotky a vnitřního hydraulického modulu. Konfiguraci systému tvoří kompresor s proměnným výkonem umístěný ve venkovní jednotce. Tepelný výměník, vodní čerpadlo, soustava ventilů, expanzní nádoba, elektrický dohřev a řídící elektronika je umístěna ve vnitřní jednotce. Délka propojovacího chladivového potrubí mezi venkovní a vnitřní jednotkou je do max. 30 m.

Hitachi kompaktní model – monoblok

Kompaktní model (split), tzv. monoblok, je tvořen systémem vše v jednom. Kompresor s proměnným výkonem, tepelný výměník, vodní čerpadlo, soustava ventilů, expanzní nádoba, elektrický ohřev a řídící elektronika je umístěna ve vnitřní jednotce.

Tepelná čerpadla Hitachi 01 - Yutaki M Monoblock

Tepelná čerpadla Hitachi 01 – Yutaki M Monoblock

Tepelná čerpadla Hitachi vzduch-voda

Tepelná čerpadla Hitachi vzduch-voda nevyžadují žádné zemní vrty, ani zemní kolektory. Plynulá regulace výkonu kompresoru tepelného čerpadla HITACHI dodává pouze tolik tepelné energie, kolik je aktuálně zapotřebí.

Tepelná energie pro tepelné čerpadlo Hitachi

Tepelná energie pro tepelné čerpadlo je obsažena jak ve studeném, tak i v teplém venkovním vzduchu. Samozřejmě v teplém venkovním vzduchu je tepelné energie více než ve vzduchu chladnějším. Tepelné čerpadlo svojí činností transformuje venkovní nízkopotenciální energii na tepelnou energii o vyšším energetickém potenciálu, která je ještě navýšena o tepelnou energii vyprodukovanou činností kompresoru (tepelné zisky z mechanické práce kompresoru a ztráty v elektrické vinutí motoru).

V porovnání se staršími klasickými tepelnými čerpadly s činností kompresoru „konstant speed“, jejichž kompresor je provozován v režimu On/Off, rozšiřuje moderní invertorová technologie řízení pohonu kompresoru hranice použitelnosti tepelného čerpadla.

Výkon tepelného čerpadla Hitachi

I zde platí, že výkon tepelného čerpadla klesá se snižující se venkovní teplotou. Venkovní relativní vlhkost vzduchu také podstatně ovlivňuje výkon tepelného čerpadla. Limitním parametrem je tzv. namrzání venkovní jednotky, respektive režim odtávání námrazy na venkovní jednotce. Namrzání je přirozený fyzikální jev způsobený vzdušnou vlhkostí, kdy na povrchu výparníku venkovní jednotky vzniká námraza, která brání prostupu a přenosu tepla z okolního vzduchu. Vzniklou námrazu je nutné odstranit provozním režimem odtávání. Všeobecně se režim odtávání řeší různě: dodatečným el. ohřevem výparníku, reverzací chodu chladivového okruhu apod.

Aplikace tepelných čerpadel Hitachi

  • podlahové vytápění,
  • radiátory s nízkým teplotním spádem,
  • bazénové vyhřívání vody,
  • ohřev TUV.

Úspora a Ekologie

  • Vysoce efektivní HITACHI DC INVERTER technologie.
  • Odhadnutá průměrná úspora až 60 % oproti běžným metodám vytápění.
  • Výroba dle norem přispívající ke zlepšení životního prostředí RoHs.

Více se o tepelných čerpadlech Hitachi dovíte na www.klimatizace-hitachi.cz.