Adiabatické chlazení venkovních vzduchem chlazených kondenzátorů

V letních horkých dnech dochází k častým provozním výpadkům klimatizačních a chladicích zařízení (jakýchkoliv výkonů) způsobených aktivací ochranných prvků vlivem vysokých venkovních teplot. Dodatečným rozprašováním jemné vodní mlhy do vzduchu nasávaného kondenzátorem dochází k jeho zvlhčení a adiabatickému ochlazení. Intenzita adiabatického ochlazení závisí na teplotě a relativní vlhkosti ochlazovaného vzduchu. Pro odpaření 1 kg vody je potřeba dodat tepelnou energii cca 2.300 kJ, která se odebere zvlhčovanému vzduchu s následným poklesem citelné teploty. Jistá část nerozptýlených a neodpařených vodních kapek se odpaří přímo na povrchu vzduchem chlazeného kondenzátoru, který se tímto ochladí o další cca 2 až 3 °C. Adiabatické ochlazení vzduchu umožňuje zvýšit kapacitu stávajícího vzduchem chlazeného kondenzátoru (dále jen kondenzátor) a posílit výkon zařízení. Více se dovíte v následujícím článku o adiabatickém chlazení venkovních vzduchem chlazených kondenzátorů.