Legislativa – F-plyny a regulované látky

Od 1. 1. 2015 dochází k některým změnám v legislativě ohledně F-plynů a regulovaných látek, proto jsme zaktualizovali a doplnili článek o legislativě. F-plyny – stávající mezní hodnoty množství náplně pro stanovení četnosti kontrol těsnosti 3 kg, 30 kg a 300 kg jsou nahrazeny hodnotami 5 t CO2-eq, 50 t CO2-eq a 500 t CO2-eq. Aby se předešlo spekulacím ve výkladu přepočtu, budou hodnoty tun CO2-eq přepočteny a udávány v kilogramech. Regulované látky obsažené v zařízeních musí být pro účely odstranění, regenerace nebo recyklování znovu získávány během servisních prací, údržby, oprav, demontáže nebo likvidace zařízení. Tyto činnosti lze vykonávat pouze na základě povolení ministerstva. Od 1. 1. 2015 není možné použít v rámci servisních činností regenerované a recyklované látky HCFC. Zařízení obsahující HCFC látky, které jsou provozované bez závad a úniků chladiva, mohou být i nadále v provozu i po datu 1. 1. 2015. Více se dovíte v následujícím článku.