Revize tlakových nádob u chladicích zařízení

Samostatnou kapitolu jsme věnovali revizi tlakových nádob u chladicích zařízení. Tato zařízení pracují na stejném fyzikálním principu jako chladící a klimatizační systémy, ale každé je využíváno k různým účelům. Důležité a podstatné je, že mohou obsahovat vyhrazené tlakové zařízení, na kterých je nutné provádět revize. Tato zařízení obsahují regulované látkyF- plyny, a je nutné k nim také tak přistupovat. Při provádění revizí se kombinují předpisy pro tlakové nádoby s předpisy pro chladicí zařízení a s tím související ochrana životního prostředí.