Revize tlakových nádob

Nově jsme doplnili stránku o revizi tlakový nádob v souladu s aktuální českou legislativou. Podrobněji specifikujeme, jaké revize tlakových nádob provádíme. Upřesňujeme pokyny pro přípravu nádoby na provedení vnitřní revize a pokyny pro přípravu nádoby na provedení tlakové zkoušky. Uvádíme, kdy se tlakovou nádobu i při splnění podmínky dle požadavku vyhlášky nejedná.