Obchodní podmínky

Záruka, reklamace, náhradní dodávka

Prodejce poskytuje základní záruku na dodávku pro výrobu nového zařízení 6 měsíců od data dodávky nebo 12 měsíců od data výroby. Na díly použité pro opravu se poskytuje záruční doba 3 měsíce podle § 654 zákona č. 40/1964 Sb. v aktuálním znění občanského zákoníku – ode dne převzetí opravy. Záruky za vady, které nejsou jednoznačně výrobního charakteru, přebírá kupující. Předmět záruky. Záruka se vztahuje na vady, které jsou výrobního charakteru a které výrobce po přezkoumání povahy závady a příčiny uzná za oprávněné reklamované. Záruka se nevz…

Rabat pro montážní firmy, konečný zákazník

Pro odborné montážní firmy poskytujeme rabat z ceníkové ceny určené pro konečného zákazníka. Rabat není určen pro konečného zákazníka (uživatele). V případě poskytnutí rabatu je záruka realizována dodávkou výměnným způsobem vadných dílů za nové. Náklady na instalaci a zprovoznění zařízení, zjištění závad, opravy a výměny vadných dílů za nové v záruce, nese montážní firma. Předpokládá se, že montážní firma dodržuje při instalaci a správě zařízení odborné technické a technologické normy…