Reference

Výběr instalace zařízeníservisní služby klimatizace, vzduchotechniky, chlazení a elektro.

Instalace zařízení

Instalace klimatizace, chlazení tepelných čerpadel má své specifika a pravidla. Nedodržením technologie montáže a instalace lze zničit velice rychle i to nejlepší, nejdražší a nejmodernější zařízení. Více se o instalaci zařízení můžete dočíst stránce instalace zařízení.

 • Akademie věd České republiky
  Instalace klimatizace a zařízení, klimatizační systém Hitachi Utopia. Vysoká spolehlivost klimatizačního systému a dostatečný výkon pro překonávání výškového rozdílu a dlouhých tras chladivového Cu potrubí. Výhodou klimatizačního systému Hitachi je rychlá odezva chladicího výkonu na změnu tepelných zisků. Prioritou je spolehlivost zařízení, garance výkonu na velké vzdálenost a autodetekce závad
 • Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
  Malý, výkonný a spolehlivý klimatizační systém Hitachi Split Performance. Určen pro klimatizování prostoru serverovny na velkou vzdálenost mezi jednotkami systému.
  Prioritou byla hlavně spolehlivost.
 • Biofyzikální ústav AVČR
  Nontáž zařízení klimatizace, opravy chladicích technologií.
 • Cukrovar Vrbátky
  Instalace parního zvlhčovače Hygromatik pro zvlhčování vzduchu ve vzduchotechnickém potrubí. Nestandardní provozní požadavek – zvlhčování do vzduchotechnického potrubí s vysokým externím přetlakem v místě umístění parní trysky.
 • ČSOB – dveřní clony ve vstupní hale
  Dveřní clony ve vstupní hale, odolné, designové, tiché a výkonné elektrické dveřní clony s možností plynulého řízení elektrického topného výkonu pro úsporu nákladů. Prioritou byl nenápadný design, odolnost proti poškození, plynulé řízení výkonu elektrického topení.
 • EON
  Využití spolehlivých a výkonných klimatizačních systémů Hitachi Utopia Premium pro chlazení provozních technologií. Pro klimatizování menších prostor aplikovány klimatizační systémy. Prioritou byla hlavně spolehlivost a autodetekce závad.
 • Filharmonie Brno
  Klimatizační systém Hitachi IVX Premium Special s DX-sadou pro zvýšení chladicího výkonu stávající starší vzduchotechnické soustavy. Modernizace centrálního řídicího systému pro ovládání vzduchotechniky a klimatizace, dotyková obrazovka s intuitivním ovládáním. Prioritou bylo posílení výkonu stávající starší vzduchotechnické jednotky, instalace nového systému s minimem zásahů a úprav, možnost centrálního řízení a ovládání.
 • HARTMANN – RICO a.s.
  Dodávka a instalace zařízení vzduchotechniky pro čisté prostory. Prioritou byla nízká hlučnost, vícestupňová filtrace a plynulé řízení výkonu ventilátoru.
 • Linde Gas a. s.
  Pro tuto společnost jsme provedli práce v oblastech chlazení kapalného CO2, chlazení plynného CO2, monitoring teplot procesu výroby acetylenu ve výbušném prostředí a výměnu klimatizačního systému Hitachi za novější.
 • MOTORTEC spol. s r.o.
  Klimatizování místnosti příjmu servisního oddělení.
 • ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
  Provedli jsme tyto práce – odsávání malé a velké digestoře, odtah ze zařízení.
 • Zahradník Z. s.r.o.
  Montáž zařízení klimatizace.
 • ZARA
  Dodávka a instalace potrubních Cu rozvodů chladiva pro oddělený venkovní kondenzátor chladiva zdroje studené vody Hitachi. Prioritou byla hlavně spolehlivost, funkčnost a tzv. potrubní design.

Servisní činnost

Nedílnou součástí zařízení je jejich pravidelná revize a oprava zařízení v případě poruchy. Poskytujeme služby v následujících oblastech – profylaxe a servisní služby, revize tlakových nádob, revize tlakových nádob u chladicích zařízení, pojistné ventily a presostaty, elektro do 1000 V, měření a regulace (MaR), protipožární klapky, vodní hospodaření, běžné provozní závady, nebo občasné poruchy zařízení, jsou nejčastěji vyvolány zanedbáním základní údržby. Závažnějším poruchám, způsobených opotřebením, únavou, nebo skrytou vadou materiálu, je možné ve většině případů předejít pravidelnou profylaxí.

 • AB Facility a.s.
  Servis zařízení klimatizace.
 • ABB s.r.o.
  Servis zařízení klimatizace.
 • AGIP Praha a.s.
  Servis zařízení klimatizace a vzduchotechniky.
 • AXIMA, spol.s r.o.
  Servis zařízení klimatizace.
 • Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
  Servis zařízení klimatizace.
 • Celní ředitelství
  Servis zařízení klimatizace, instalace speciální tepelné protipožární izolace.
 • Československá obchodní banka, a.s.
  Servis zařízení klimatizace a vzduchotechniky, revize a opravy výměníkové stanice, servopohony, uzavírací armatury, tepelné izolace, MaR.
 • Domovy důchodců
  Servis a modernizace zařízení klimatizace a vzduchotechniky.
 • GEOtest a.s.
  Servis zařízení klimatizace
 • Hasičský záchranný sbor Jm Brno
  Servis zařízení klimatizace.
 • Katastrální úřad Brno
  Servis zařízení klimatizace.
 • Komerční banka, a.s.
  Oprava zařízení klimatizace, vzduchotechniky, MaR, tepelného výměníku zdroje chladu, vodního okruhu, vyhřívání potrubí.
 • Lidová škola umění Brno
  Opravy ústředního vytápění, elektrické osvětlení.
 • Líheň
  Kompaktní zdroj studené vody italské výroby AIR BLUE byl zřejmě vyroben první pracovní den v týdnu, jinak si není možné vysvětlit permanentní závady v záruce i po záruce.
 • Modernizace chladicího agregátu
  Modernizace chladicího agregátu – modernizace kompaktní chladicí jednotky pro chlazení kapaliny v zásobníku. Jednotka pouze dovybavena tzv. zimní regulací otáček ventilátoru kondenzátoru, instalací servisních portů pro snadnou výměnu kompresoru, průhledítkem, solenoidním ventilem a manometry. Prioritou bylo prodloužení životnosti, zvýšení odolnosti agregátu a omezení vlivu venkovních klimatických podmínek na stabilitu chodu zařízení.
 • OC OMEGA Brno
  Náhrada zastaralého, nepřehledného a poruchového řídicího systému ovládání výrobníku (zdroje) studené vody (chiller) za nový ovládací dotykový modul. Prioritou bylo zvýšení spolehlivosti zařízení, snadné ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky a přehlednost systému.
 • Okresní úřad v Blansku
  Oprava zařízení klimatizace.
 • Pliva-Lachema a.s.
  Servis parního vlhčení.
 • POINT CZ, s.r.o.
  Instalace doplňkových ochranných prvků a manometrů do chladicího okruhu tiskařského stroje pro monitorování provozních stavů zařízení. Prioritou byla ochrana kompresorů proti přetížen
 • Raiffeisenbank a.s.
  Servis zařízení klimatizace a vzduchotechniky, revize protipožárních klapek.
 • SEM Siemens Electric Machines s.r.o.
  Servis zařízení klimatizace.
 • Slovácké divadlo
  Servis zařízení klimatizace.
 • Transgas, a.s.
  Servis zařízení klimatizace.
 • Xella CZ, s.r.o.
  Xella CZ, s.r.o. – dodatečné klimatizování malého ovládacího pultu v těžkém a horkém provozu. Prioritou byla hlavně funkčnost a spolehlivost.
 • Základní škola Ostrovačice
  Přemístění elektrického rozvaděče.
 • Zdravotní pojišťovna MV ČR
  Servis zařízení vzduchotechniky a systému MaR.
 • ŽS Brno, a.s.
  Servis zařízení klimatizace a vzduchotechniky.