ZARA

ZARA – dodávka a instalace potrubních Cu rozvodů chladiva pro oddělený venkovní kondenzátor chladiva zdroje studené vody Hitachi. Prioritou byla hlavně spolehlivost, funkčnost a tzv. potrubní design.