Revize úniku Brno

Regulované látky a F-plyny

Obě skupiny látek regulované látky a F-plyny jsou halogenované uhlovodíky a mají obdobné použití jako chladící média v chladící a klimatizační technice, jako hasiva či rozpouštědla a obě patří mezi tzv. skleníkové plyny. Základním rozdílem mezi nimi je abse...

Legislativa

Nařízení EU č.842/2006 o F-plynech. Nařízení EU č. 1005/2009 o Regulovaných látkách. Zákon č. 483/2008 Sb., o Regulovaných látkách a F-plynech, je novelou zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Vyhláška č. 279/2009 Sb. – Prováděcí vyhlášk...

Chladiva - změny v legislativě od 1. 1. 2020

Zákazy se vždy vztahují na určitou skupinu výrobků, nebo okruh činností. Zákazy se nikdy nevztahují na provoz zařízení. Zákaz uvádění F-plynů na trh Zákaz použití fluorovaných skleníkových plynů s potenciálem globálního oteplování GWP 2500 a vyšší...

Povinnosti provozovatele klimatizačního a chladícího zařízení

Pro provozovatele stacionárních klimatizačních a chladicích systémů a tepelných čerpadel, které jsou v provozu nebo dočasně mimo provoz, a obsahují Regulované látky a F-plyny, vyplívají podle nařízení EU č. 517/2014 o F-plynech, závazné od 1. 1. 2017 tyto le...

Evidenční kniha zařízení s chladivem

Evidenční kniha musí obsahovat Datum vyhotovení. Jméno, adresu. Druh a velikost náplně chladiva v t CO2-eq a oleje zařízení. Datum kdy byla provedena údržba a jméno, adresa provádějící organizace. Přehled o množství chladiva doplňované...

Bezpečnostní třídy chladiv

Zařazení chladiv do skupin Skupina 1 - nehořlavá chladiva (HCFC, HFC). Skupina 2L - mírně hořlavá chladiva (HFC, HFO). Skupina 2 - hořlavá chladiva (HCFC). Skupina 3 - vysoce hořlavá chladiva (HC). 1 2L 2 3 ...

Seznam chladiv

Regulovaná chladiva CFC R11, R12, R12B1, R13, R13B1, R111, R112, R113, R114, R115, R211, R212, R213, R214, R215, R216, R217. Regulovaná chladiva HCFC R21, R22, R31, R123, R121, R122, R124, R131, R132, R133, R141, R141b, R142, R142b, ...

Přepočet CO2-eq chladiv na kg náplně

Od 1. 1. 2017 jsou mezní hodnoty množství náplně F-plynů pro stanovení četnosti kontrol zařízení vyjádřeny pouze hodnotou ekvivalentu CO2 (dále CO2-eq ) daného chladiva. Limity mezních hodnot jsou 5 t CO2-eq , 50 t CO2-eq a 500 t CO2-eq . Aby se předeš...

Zkoušky těsnosti systému

Teorie přijatelnosti úniku: nic není absolutně těsné. Systém s náplní 100-200g by neměl mít únik. Pro systém s 5-9kg chladiva je přijatelný únik cca 30g/rok. Pro autoklimatizaci je přijatelný únik 5g/rok. Zkoušky těsnosti systému bez chladiva Tla...

Retrofit, Drop-in - záměny chladiva

Drop-in metoda záměny chladiva obsahujícího chlór za chladivo ekologické. Při záměně chladiva za ekologické není nutné měnit olej a ostatní komponenty chladicího okruhu. Je zajištěna přijatelná cirkulace oleje v okruhu. Při volbě vhodného ekolo...

Přehled sankcí

Od 1. 4. 2017 platí nový zákon č. 89/2017 o regulovaných látkách a F-plynech. Přehled sankcí pro certifikované osoby a provozovatele zařízení dle zákona č. 89/2017 za nedodržování zákonných opatření týkajících se regulace RL a FP. Přehled hlavních ...