Zkoušky těsnosti systému

Teorie přijatelnosti úniku: nic není absolutně těsné. Systém s náplní 100-200g by neměl mít únik. Pro systém s 5-9kg chladiva je přijatelný únik cca 30g/rok. Pro autoklimatizaci je přijatelný únik 5g/rok.

Zkoušky těsnosti systému bez chladiva

  • Tlaková zkouška: tlakováno N, He, nebo suchým vzduchem. Zkouška na pokles tlaku, citlivost 50-200g/rok.
  • Detekční sprej (nutný přetlak v systému): zjišťuje se tvorba bublin, citlivost 50g/rok.
  • Ultrazvuková detekce: zjišťuje se poloha zdroje ultrazvuku, který vydává unikající plyn ze systému až na vzdálenost 10m. Jen pro relativně velké netěsnosti.

Zkoušky těsnosti systému s chladivem

  • Stopy oleje: citlivost 100g/rok,Koronální efekt,
  • Ultrazvuková detekce: zjišťuje se poloha zdroje ultrazvuku, který vydává unikající plyn ze systému až na vzdálenost 10m. Jen pro relativně velké netěsnosti.
  • Fluorescenční metoda: citlivost pod 50g/rok,
  • Halogenová lampa (pouze obsahuje-li chladivo chlor): citlivost 50-300g/rok,
  • Halogenové detektory: citlivost 1-5g/rok,
  • Detekční sprej: citlivost 50g/rok,
  • Hmotnostní spektrometrie: měří se množství doplnění média do systému způsobené únikem.