Měření a regulace (MaR)

Pro klimatizační, chladicí, vzduchotechnické a topné systémy navrhujeme a dodáváme řídící systémy včetně návrhu a projektu. Starší regulační prvky v rámci možností technického stavu opravujeme, případně nahrazujeme novými systémy.

Systém regulace pro zařízení klimatizace

Upravujeme stávající i nové klimatizační systémy pro konkrétní provozní režimy. U starších klimatizačních systémů se jedná především o vyřešení automatického restartu po výpadku a obnovení napájecího napětí.

Klimatizační jednotky s funkcí tepelného čerpadla upravujeme pro aplikace s požadavkem přesného nastavení automatického přepínání režimu Cool / Heat. Řada klimatizačních systémů automatické přepínání provozních režimů umožňuje, ale jen v určitém rozsahu a s jistou hysterezí. Prostřednictvím ovládacích prvků přepínání provozních režimů upravujeme, zpřesňujeme.

Systém regulace pro zařízení chlazení

Navrhujeme a vyrábíme systémy regulace a řízení včetně projektu. Ve většině aplikací se jedná o specifické provozní podmínky a přání zákazníka, kde klasické regulátory ovládání nevyhovují, nebo jsou nepřehledné. Protože je oblast chlazení technicky a provozně náročnější než oblast klimatizační, je naší prioritou přehlednost systému pro obsluhu zařízení.

Starší chladicí zařízení, které jsou v provozu několik let a jejich systém regulace je již neopravitelný, zastaralý, nepřehledný, nebo chybí technická dokumentace, opravujeme formou modernizace řídícího systému.

Systém regulace pro zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky včetně distribuce vzduchu zajišťuje i úpravy vzduchu chlazením, topením, rekuperací, řízením motorů ventilátorů, čerpadel, servopohonů atd. Oblast řízení je v tomto případě obsáhlejší a rozsah použitých řídících prvků vyžaduje složitější systém regulace.

Řídící a ovládací systémy

Pro řídící systémy používáme moduly ALFA od firmy MITSUBISHI s malým přehledovým displejem. Systém je jednoduchý, spolehlivý se snadným ovládáním. Na přání dodáváme i digitální zobrazovací panely s dotykovým ovládáním. Záleží jen na přání zákazníka, jak přehledné a komfortní si přeje ovládání.

Základem spolehlivé funkce systému jsou kvalitní, spolehlivé a přesné snímací prvky a čidla. Pro aplikace bez potřeby jemné regulace stačí snímací prvky na bázi režimu On/Off (presostaty, termostaty, hygrostaty). Precizní řízení vyžaduje přesné vstupní veličiny z elektronických snímačů s plynulým výstupním signálem (aktivní čidla).

Servisní služby (i v nevýbušném prostředí)

Na zařízení MaR (měření a regulace) poskytujeme tyto odborné servisní služby v rozsahu:

  • zajištění servisních oprav,
  • pravidelné profylaktické prohlídky zařízení,
  • kontrola funkce zařízení,
  • modernizace systému.

Dodávka a montáž zařízení (i v nevýbušném prostředí)

Zajistíme kompletní dodávku a montáž MaR podle Vašich požadavků.

Skladba kontrolních úkonů

Soupis kontrolních úkonů profylaktické prohlídky na zařízení MaR:

  • kontrola hodnot elektrikého proudu a napětí,
  • kontrola elektrikých spojů, spínacích prvků, elektrických ochran zařízení,
  • kontrola řídícího programu,
  • kontrola nastavení parametrů a ovládacích funkcí.