Pojistné ventily a presostaty

Zákon na ochranu ovzduší

Pozor! Nikdy nezkoušet funkci pojistného ventilu jeho odfouknutím! Porušuje se Zákon na ochranu ovzdušízákon o F-plynech. Ve většině případů po vyzkoušení ventilu odfouknutím nedojde k jeho opětovnému 100% zavření a nadále bude unikat chladivo z chladicího okruhu (odfouknutí čpavku z chladicího zařízení způsobí zdravotní problémy a katastrofu).

Přezkušování pojistných ventilů

Přezkušování pojistných ventilů vyhrazených tlakových zařízení instalovaných v chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel s pracovní látkou Regulované látkyF-plyny.

Pojistné ventily a presostaty Ověření funkce pojistných ventilů se provádí jedenkrát za dva roky přezkoušením na zkušební stolici nebo jejich výměnnou, pokud nestanoví výrobce pojistného ventilu jinak. Pojistný ventil se nemusí kupovat nový, lze jej zaměnit za ventil přezkoušený ve zkušebně u odborné firmy. Odborná firma musí ovšem zajistit ověření plynotěsnosti pojistného ventilu (těsnosti proti úniku chladiva). Zajištění a ověření plynotěsnosti může být komplikací, protože při každém i zkušebním odfouknutí pojistného ventilu dojde k porušení těsnosti sedla ventilu, které se musí nechat následně přebrousit. Přebroušení sedla ventilu je mnohem dražší než nákup nového pojistného ventilu. Doporučuje se tedy každé dva roky vyměnit pojistný ventil za nový.

Pojistné presostaty

Pojistné presostaty se používají u malých a středních zařízení. Musí být ovšem použity přístroje s dvojitým měchem, aby v případě poruchy měchu nedošlo k úniku chladiva do okolí a nebyla tak porušena bezpečnostní funkce. Pojistné presostaty musí být připojeny ke zdroji tlaku trubkou o minimální vnitřní světlosti 6 mm, a to z důvodu možnost ucpání nečistotami z okruhu nebo olejovou zátkou.

Problémem v praxi je samotná tlaková zkouška sběrače nebo jiného příslušenství. Prostory, ve kterých se nachází chladivo, se nesmí nikdy zkoušet vodou! Chladicí okruh nesmí za žádných okolností přijít do styku se vzdušnou vlhkostí, natož vodou! Pokud se tak stane, následuje 100% zničení celého zařízení