Protipožární klapky

Servisní služby

Na zařízení protipožárních klapek poskytujeme tyto odborné servisní služby:

  • zajištění servisních oprav, pravidelné prohlídky a revize
  • kontrola funkce
  • vedení revizních knih o provedených kontrolách

Typové řady

Orientační přehled typů protipožárních klapek:

  • Mandík, Karviná, IMOS-ASEC, TROX, Troges.

Skladba kontrolních úkonů

Soupis kontrolních a revizních úkonů na zařízení protipožárních klapek:

  • kontrola spouštěcího (zavíracího) mechanizmu a těsnosti klapky (vnitřního listu)
  • kontrola mikrospínače / elektrického magnetu
  • kontrola teplotního čidla, tepelné patrony
  • kontrola neporušení požárního těsnění uvnitř klapky, požárních ucpávek u mezistěnových mřížek
  • kontrola přístupnosti, zazdění a tepelných izolací