Závady

Běžné provozní závady, nebo občasné poruchy zařízení, jsou nejčastěji vyvolány zanedbáním základní údržby. Závažnějším poruchám, způsobených opotřebením, únavou, nebo skrytou vadou materiálu, je možné ve většině případů předejít pravidelnou profylaxí. Zde jsou uvedeny a zobrazeny jak běžné, tak i vážné závady.

Špinavé filtry klimatizace

K základní údržbě klimatizace patří desinfekce, vyčistění či výměna špinavých filtrů. Každý filtr se po určité době zanese prachem, čímž se výrazně snižuje účinnost ventilátoru a také klimatizace. Výměna filtrů se doporučuje provádět po XX hodinách provozu v ...

Namrzání klimatizace

Klasický příklad skryté závady. Venkovní jednotka pracující v režimu tepelného čerpadla v žádném případě nemá být obalená vrstvou námrazy, jak je vidět na obrázku. V tomto případě se jedná o postupně se zadírající ventilátor venkovní jednotky, který se z p...

Nečistoty v chladícím okruhu klimatizace

Klimatizační zařízení čisté na pohled nemusí být čisté uvnitř. Zde se jedná o dlouhodobé zanedbání jakékoliv údržby, prevence a kontroly chladicího okruhu od uvedení do provozu. Filtrační a jímací prvky jsou tak opotřebovány, že nemohou vůbec plnit svo...

Koroze

Koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických i anorganických materiálů (např. horniny či plasty) vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím. Může probíhat v atmosféře nebo jiných plynech, ve vodě a jiný...

Poškození vibrační hadice

Pro snížení rizika poškození hadic a rozvodů se používají oplety hadic, ale i u nich může dojít k poškození. Poškození opletu nerezové vibrační hadice jejím nadměrným ohybem při spojení potrubí o velkém vyosení můžete vidět na následujícím obrázku - poš...

Únik chladiva

K úniku chladiva ze systému dochází především na mechanických spojích. K porušení těsnosti spoje může dojít vlivem vibrací zařízení, při častém překračování jmenovitých provozních parametrů zařízení, a v neposlední řadě vlivem únavy materiálu. Většina dr...

Poškozená izolace potrubí

Tepelná energie je omezená a její cena během let neustále roste. Proto je dobré chránit potrubí proti povětrnostním vlivům, využívat tepelnou izolaci a tak udržovat energetické ztráty co nejmenší. Trubky tepelně izolované výrobcem, mají jako další výho...

Čistota tepelných výměníků (kondenzátorů)

Výměníky tepla se využívají pro předávání tepla všude tam, kde není možné předávat teplo přímo ze zdroje do spotřebiče. Typickými příklady jsou odlišné teplonosné látky (nemrznoucí kapalina - voda, otopná voda - teplá voda, centrální zásobování teplem -...

Detekce úniku chladiva

Lokalizace úniku pomocí „fluorescenční metody“. Malé, nevýrazné a dlouho trvající úniky chladiva, případně těžko přístupné místa pro použití klasické metody detekce lze lokalizovat aplikací fluorescenční látky do chladicího okruhu. Fluorescenční látka je...

Poškozené Cu potrubí

Při montáži zařízení bylo použito předizolované měděné potrubí. Je-li potrubí ohýbáno v izolaci, není kvalita ohybu měděného potrubí zřejmá. Tvar provedení oblouku tepelné izolace nenasvědčuje žádnému poškození. Po odstranění tepelné izolace je vidět deformac...

Díra v ozonové vrstvě

Ozónová díra, o které všichni víme, vzniká v důsledku toho, že ve stratosféře existují takzvané polární stratosférické mraky. Skládají se z ledových částic. K ničení ozónu dochází v celé řadě procesů, z nichž důležité jsou ty, které probíhají na povrch...