Detekce úniku chladiva

Lokalizace úniku pomocí „fluorescenční metody“. Malé, nevýrazné a dlouho trvající úniky chladiva, případně těžko přístupné místa pro použití klasické metody detekce lze lokalizovat aplikací fluorescenční látky do chladicího okruhu. Fluorescenční látka je částečně vidět i za denního světla, ale její fluorescence je mnohonásobně zintenzívněna pod UV osvětlením a za použití speciálních brýlí.