Díra v ozonové vrstvě

Ozónová díra, o které všichni víme, vzniká v důsledku toho, že ve stratosféře existují takzvané polární stratosférické mraky. Skládají se z ledových částic. K ničení ozónu dochází v celé řadě procesů, z nichž důležité jsou ty, které probíhají na povrchu těchto malých ledových částeček v polárních stratosférických mracích. Proto právě je to naše měření důležité, protože ukazujeme, jak takové ledové částečky mohou vznikat.
Ozonová vrstva nad severní polokoulí, a tedy i nad Českou republikou, v roce 2011 zesílila. Po 25 letech se tak dostala opět do normálního stavu jako před vznikem ozonové díry. Ozonová díra nad Antarktidou však stále existuje. Podle českých meteorologů jsou hlavní příčinou zlepšení nad severní polokoulí přirozená atmosférická proudění, ale i ekologická opatření zakazující výrobu a používání látek, jako jsou freony. Odborníci doufají, že přirozená obnova bude pokračovat.