Namrzání klimatizace

Klasický příklad skryté závady. Venkovní jednotka pracující v režimu tepelného čerpadla v žádném případě nemá být obalená vrstvou námrazy, jak je vidět na obrázku. V tomto případě se jedná o postupně se zadírající ventilátor venkovní jednotky, který se z pohledu laika sice točí, ale ve skutečnosti se točí nedostatečně.

Na posledním obrázku je vyfocena vnitřní jednotka v režimu chlazení, kde námraza prostupuje až k prachovému filtru. Zde se může jednat o projev několika závad: nedostatečné množství chladiva v systému, zadírající se vnitřní ventilátor, nebo
z nějakého důvodu nevypínající se kompresor ve venkovní jednotce.

Pravidelným servisním dohledem a kontrolou provozních parametrů lze předejít nežádoucím provozním stavům s následným poškozením zařízení.