Větrání a vzduchotechnika pro domácnost, byty a rodinné domy

Malé vzduchotechnické jednotky (VZT) jsou vhodné pro větrání bytových jednotek a domů, Vzduchotechnika (vzt) je zařízení, které se stará o výměnu vzduchu v uzavřených prostorách. Hlavním úkolem vzduchotechniky je odsávat vydýchaný nebo znečištěný vzduch z vnitřních prostor a nahrazovat ho čerstvým vzduchem z vnějšího okolí, čímž vytváří hygienicky nezávadné a příjemné klima. Vzduchotechnika je přínosem pro svěží a příjemný vzduch pro domácnost i pro práci. Příjemné prostředí působí pozitivně na celodenní aktivity, ať již v domě nebo při volnočasových aktivitách

Výhody malé vzduchotechnické jednotky

Malé vzduchotechnické jednotky (VZT) jsou vhodné pro větrání bytových jednotek a domů z těchto důvodů:

 • přívod čerstvého vzduchu,
 • udržení relativní vlhkosti,
 • potlačení a zabránění vzniku plísní a množení bakterií a choroboplodných zárodků,
 • udržení nízké hladiny CO2.

Přirozené větrání

Přirozené větrání zajišťuje výměnu vzduchu pouze nenucenou cestou.

 • pronikání vzduchu netěsnostmi v oknech, dveřích, konstrukcí domu, budovy,
 • průvanem,
 • jen teplotním rozdílem vnitřního a vnějšího prostředí.

Výhody přirozené větrání

 • nejjednodušší,
 • nejlevnější.

Nevýhody přirozené větrání

 • nefunkční v létě za bezvětří a při vyrovnání teplot,
 • v zimním období dochází k abnormálnímu intenzivnímu větrání s velkými tepelnými ztrátami,
 • v kombinaci s moderními okny je systém nefunkční, a závislý na povětrnostních podmínkách,
 • mizivý komfort,
 • nemožnost ovlivnit intenzitu a četnost větrání,
 • závislost na povětrnostních podmínkách,
 • neodpovídající současným hygienickým požadavkům.

Samočinné větrání

Na rozdíl od přirozeného větrání se samočinné větrání odlišuje jen tím, že jsou pro výměnu vzduchu zhotoveny záměrně zvláštní otvory v různých výškách místnosti, budovy. Tímto řešením se zvětší průřez pro průtok / výměny vzduchu. Za bezvětří probíhá výměna vzduchu opět pouze rozdílem teplot vnitřního a venkovního prostředí. Při srovnání teplot neprobíhá výměna vzduchu vůbec.

Výhody samočinného větrání

 • levné řešení s minimem údržby.

Nevýhody samočinného větrání

 • v létě a za bezvětří při vyrovnání teplot je ventilace téměř nefunkční,
 • v zimním období dochází k abnormálnímu intenzivnímu větrání s velkými tepelnými ztrátami,
 • v kombinaci s moderními okny je systém nefunkční a závislý na povětrnostních podmínkách.

Nucené větrání

Větrání se provádí pomocí ventilátorů a vzduchotechnických jednotek. Nucené větrání může být decentrální, nebo centrální. Decentrální větrání umožňuje nucenou výměna vzduchu prostřednictvím místní ventilace s lokálním řízením podle potřeby. Centrální větrání se vyznačuje společnou výměnou vzduchu bez možnosti ovlivnit lokální prostory.

Nucené větrání řízené skutečnou potřebou

Větrání řízené skutečnou potřebou je založené na principu změny výkonu a provozních parametrů systému v závislosti na aktuální potřebě. Větrání je řízeno od čidel CO2, teploty, vlhkosti a časovými programy.

Výhody nuceného větrání řízeného skutečnou potřebou

 • účinná metoda,
 • větrání dle aktuální potřeby,
 • nedochází k pronikání pachů,
 • nízké provozní náklady a vysoká účinnost.

Nevýhody nuceného větrání řízeného skutečnou potřebou

 • vyšší vstupní náklady.

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky je tvořeno sestavou několika provozních systémů, které tvoří spolu ucelený provozní celek.

Přívod a odvod vzduchu

Nucená výměna vzduchu je zajištěna ventilátory. Ventilátory mohou být podle konstrukce radiální, axiální a tangenciální. Výkon ventilátorů může být řízen.

Ohřev vzduchu

Může být prováděn vodními ohřívači, parními ohřívači, elektrickými a plynovými ohřívači, případně kondenzátory klimatizačních a chladicích systémů.

Chlazení a klimatizace

Aplikace vodních chladičů, klimatizačních systémy, adiabatického chlazení.

Filtrace vzduchu

Eliminuje šíření prachových částic, pylů, sazí, částí rostlin, vláken atd. z venkovního vzduchu do budovy a vnitřních prostor. Filtry mohou být v různých třídách filtrace.

Rekuperace

Je určena pro zpětné získávání tepla. Rekuperace může být použita i pro rekuperaci „chladu“.

Zvlhčování

Upravuje (zvyšuje) relativní vlhkost vzduchu. Vlhčení je prováděno formou horké páry (parní generátory), nebo rozstřikem (odparem) vody (adiabatické chlazení).

Odvlhčování

Upravuje (snižuje) relativní vlhkost vzduchu.

Systém řízení

Zajišťuje optimální chod a řízení systému vzduchotechniky.