Větrání a vzduchotechnika pro firmy, kanceláře, výrobní celky, haly, strojovny a serverovny

Výkonné vzduchotechnické komfortní jednotky (VZT) jsou vhodné pro vytváření příjemného klima v prostorech kanceláří a zasedacích místnostech. Pro velké obchodní budovy jsou vhodné centrální vzduchotechnické jednotky pro společnou výměnou vzduchu bez možnosti ovlivnit místní klima. Pro menší kanceláře jsou vhodné lokální vzduchotechnické jednotky. Pro haly a výrobní prostory je vhodné použít zařízení vzduchotechniky pro ztížené provozní podmínky a agresivní prostředí. V nebezpečných provozech se může jednat o provedení zařízení vzduchotechniky do prostředí s nebezpečím výbuchu. Pro účely serveroven a datových sálů platí odlišné provozní podmínky. Zařízení vzduchotechniky musí splňovat přesná provozní kritéria. Jedná se především o požadavky na prašnost, teplotu a vlhkost prostředí. Regulace vnitřního ovzduší ovlivňuje energetickou účinnost a provozní náklady zařízení.

Vzduchotechnika pro kanceláře a zasedací místnosti

Výkonné vzduchotechnické komfortní jednotky (VZT) jsou vhodné pro vytváření příjemného klima v prostorech kanceláří a zasedacích místnostech. Pro velké obchodní budovy jsou vhodné centrální vzduchotechnické jednotky pro společnou výměnou vzduchu bez možnosti ovlivnit místní klima. Pro menší kanceláře jsou vhodné lokální vzduchotechnické jednotky.

Vzduchotechnické jednotky pro kanceláře a zasedací místnosti zajišťují

 • přívod čerstvého vzduchu,
 • účinnou filtraci vzduchu,
 • tepelnou úpravu vzduchu, ohřev / chlazení,
 • rekuperaci tepla,
 • zvýšení / snížení relativní vlhkosti,
 • potlačení a zabránění vzniku plísní a množení bakterií a choroboplodných zárodků,
 • udržení nízké hladiny CO2,
 • provozní parametry odpovídající současným hygienickým požadavkům.

Nucené větrání řízené skutečnou potřebou

Větrání řízené skutečnou potřebou je založené na principu změny výkonu a provozních parametrů systému v závislosti na aktuální potřebě, tepla, chladu, průtoku vzduchu a zvlhčování. Větrání je řízeno od čidel CO2, teploty, vlhkosti a časovými programy.

Výhody nuceného větrání

 • účinná metoda,
 • větrání dle aktuální potřeby,
 • nedochází k pronikání pachů,
 • nízké provozní náklady a vysoká účinnost.

Nevýhody nuceného větrání

 • vyšší vstupní náklady.

Sestava zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky je tvořeno sestavou několika provozních systémů.

Přívod a odvod vzduchu

Nucená výměna vzduchu ventilátory. Ventilátory mohou být podle konstrukce a výkonu radiální, axiální a tangenciální. Výkon ventilátorů může být řízen plynule, skokově, případně On/Off.
Ventilátory mohou být podle pohonu přímé, s řemenem, nebo se spojkou.

Ohřev vzduchu

Může být realizován především vodními, plynovými nebo parními ohřívači, případně kondenzátory klimatizačních a chladicích systémů. U jednotek umístěných ve venkovním prostředí musí být u vodních systémů zajištěna ochrana proti zamrznutí a popraskání potrubí vody. Menší vzduchotechnické jednotky bývají osazeny el. topnými tělesy s možností plynulé regulace výkonu.

Chlazení a klimatizace

Pro menší chladicí výkony VZT jsou určené kompaktní zdroje (výrobníky) studené vody, nebo klimatizační systémy pro přímé chlazení VZT.

Filtrace vzduchu

Eliminuje šíření prachových částic, pylů, sazí, částí rostlin, vláken atd. z venkovního vzduchu do budovy a vnitřních prostor. Filtry mohou být v různých třídách filtrace a provedení. Filtry jsou důležité i pro ochranu proti zanášení teplosměnných ploch ohřívačů, chladičů, rekuperátorů atd. nečistotami.

Rekuperace

Je určena pro zpětné získávání tepla. Rekuperace může být použita i pro rekuperaci „chladu“.

Zvlhčování

Upravuje (zvyšuje) relativní vlhkost vzduchu na požadovanou hodnotu. Vlhčení vzduchové hmoty je prováděno formou nástřiku horké páry (parní generátory). Základním kritériem zvlhčování je hygienický provoz. Zvlhčování se především používá v zimním období (topné sezoně).

Odvlhčování

Upravuje (snižuje) relativní vlhkost vzduchu na požadovanou hodnotu.

Systém řízení

Zajišťuje optimální chod a řízení systému vzduchotechniky.

Výrobní haly a dílny

Pro haly a výrobní prostory je vhodné použít zařízení vzduchotechniky pro ztížené provozní podmínky a agresivní prostředí. V nebezpečných provozech se může jednat o provedení zařízení vzduchotechniky do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Vzduchotechnické jednotky zajišťují

 • přívod čerstvého vzduchu,
 • účinnou filtraci vzduchu,
 • tepelnou úpravu vzduchu, ohřev / chlazení,
 • rekuperaci tepla,
 • zvýšení / snížení relativní vlhkosti,
 • potlačení a zabránění vzniku plísní a množení bakterií a choroboplodných zárodků,
 • udržení nízké hladiny CO2,
 • provozní parametry odpovídající současným hygienickým požadavkům,
 • odvod zdraví škodlivých látek.

Nucené větrání

Větrání řízené skutečnou potřebou na principu změny výkonu a provozních parametrů systému v závislosti na aktuální potřebě, tepla, chladu, průtoku vzduchu a zvlhčování. Větrání je řízeno od čidel CO2, teploty, vlhkosti a časovými programy.

Výhody nuceného větrání

 • účinná metoda,
 • větrání dle aktuální potřeby,
 • nedochází k pronikání pachů,
 • nízké provozní náklady a vysoká účinnost.

Nevýhody nuceného větrání

 • vyšší vstupní náklady.

Specifika vzduchotechnických zařízení

Vzduchotechnická zařízení instalovaná do výrobních prostor a hal by měla být konstruována pro náročnější použití se zvýšenou odolností. V prostorech s obsahem olejových aerosolů, zvýšenou prašností, vlhkostí atd., je nutné počítat s větším zatížením a opotřebením zařízení. Opotřebení lze předcházet účinnou filtrací a pravidelným čištěním zařízení. Vzduchotechnické sestavy a materiály by měly odolávat častějšímu použití čistících roztoků, demontážím / kompletacím opláštění a jednotlivých dílů VZT. Za účelem pravidelného čištění musí být vzduchotechnické jednotky snadno přístupné.

Prostory serveroven a datové sály

Pro účely serveroven a datových sálů platí odlišné provozní podmínky. Zařízení vzduchotechniky musí splňovat přesná provozní kritéria. Jedná se především o požadavky na prašnost, teplotu a vlhkost prostředí. Regulace vnitřního ovzduší ovlivňuje energetickou účinnost a provozní náklady zařízení.

Vzduchotechnika pro datová centra a serverovny

Vzduchotechnické jednotky pro datová centra a serverovny zajišťují:

 • odvod tepelných zisků,
 • účinnou filtraci vzduchu,
 • tepelnou úpravu vzduchu, ohřev / chlazení,
 • udržování absolutní / relativní vlhkosti,
 • řízení rosného bodu,
 • dílčí distribuce vzduchu pro jednotlivé sekce.

Vhodná volba zařízení vzduchotechniky a klimatizace ovlivní životnost IT zařízení. Technologie větrání, klimatizace a zvlhčování musí rychle reagovat na měnící se podmínky prostředí v datovém sále. Požadavky na vzduchotechnické zařízení pro datové sály se zásadně liší od požadavků na vzduchotechnické zařízení určené pro osoby. Jedná se především o vyšší objemové průtoky vzduchu a zvýšenou hlučnost.