Chlazení Brno

Technologické chlazení – chladiče vody (mini chillers)

Kompresorové chlazení kapalin je principiálně stejné jako chlazení vzduchu u klimatizačního sytému. Vařící chladivo ve výparníku odebírá tepelnou energii protékající kapalině. Přestup tepla z kapaliny do chladiva je intenzivnější než přestup tepla ze vzduchu…

Chlazení vinných sklepů a archivů

Podstatným parametrem je kvalita tepelné izolace chlazeného prostoru. Čím větší bude rozdíl teplot mezi teplotou chlazeného prostoru a jeho okolím, tím musí být tepelná izolace kvalitnější (účinnější). Tepelná izolace by měla být také parotěsná. A to z toho důvodu, že čím více je v prostoru nežádoucí vlhkosti, tím více energie chladicího agregátu se spotřebuje na kondenzaci vlhkosti (latentní teplo), která následně odteče formou kondenzátu…

Chlazení kapalného CO2

Ve spolupráci s firmou Linde Gas a. s. jsme vytvořili chladicí technologii pro dochlazování cirkulujícího kapalného CO2, které se využívá v aplikacích pro výrobu, lisování, čištění a povrchovou úpravu různých výrobků a materiálů. Dochlazování cirkulujícího kapalného CO2 přináší zákazníkům podstatné snížení nákladů a několik výhod…

Adiabatické chlazení venkovních vzduchem chlazených kondenzátorů

Adiabatické chlazení venkovních vzduchem chlazených kondenzátorů klimatizačních a chladicích jednotek rozšiřuje provozní oblast použitelnosti a spolehlivosti zařízení v horkých letních dnech. Dodatečným rozprašováním jemné vodní mlhy do vzduchu nasávaného kondenzátorem dochází k jeho zvlhčení a adiabatickému ochlazení…