Technologické chlazení – chladiče vody (mini chillers)

Vše o chladičích vody

Kompresorové chlazení kapalin je principiálně stejné jako chlazení vzduchu u klimatizačního sytému. Vařící chladivo ve výparníku odebírá tepelnou energii protékající kapalině. Přestup tepla z kapaliny do chladiva je intenzivnější než přestup tepla ze vzduchu.

Chladicí okruh je sestaven z kompresoru, kondenzátoru, vstřikovacího ventilu a výparníku. Nezbytnou součástí je řídicí systém, který monitoruje a vyhodnocuje procesy v chladicím a kapalinové okruhu.

Pro menší chladicí výkony do 20 kW se většinou používají hermetické pístové a Scroll kompresory, pro větší chladicí výkony kompresory polohermetické pístové a šroubové. Systémy o menších chladicích výkonech si vystačí s kompresory bez řízení výkonu, u větších chladicích výkonů se používá řízení stupňovité, nebo plynulé.

Výparník a kondenzátor bývá proveden v mnoha variantách. Nejčastěji se používá provedení deskové, kotlové, nebo axiální. Deskové výměníky jsou velice efektivní, ale jsou citlivé na čistotu protékající kapaliny. V případě chlazení vody může vlivem nečistoty dojít k lokálnímu, a následně k lavinovitému zamrznutí výparníku s následnou destrukcí. Odolnější vůči nečistotám v kapalinovém okruhu jsou výměníky kotlové a axiální.

Okruh kapaliny musí být vybaven čerpadlem, odvzdušňovacími prvky, uzavíracími armaturami, pojistnými ventily, expanzními nádobami, zásobníkem kapaliny, hlídači průtoku, teplotními čidly, manometry, teploměry atd. Okruh kapaliny může být uzavřený, nebo otevřený.

Konfigurace systému

Pro malé chladicí výkony se používá kompaktní systém. Veškeré komponenty chladicího a kapalinového okruhu jsou umístěny v jednom celku. Výhodou je malý zastavěný prostor, nevýhodou horší až obtížný přístup k jednotlivým komponentům v případě oprav.

Velké chladicí systémy nabízí více možností. Jednotlivé komponenty jsou prostorově oddělené. Kompresor a výparník jsou umístěny spolu, kondenzátor je umístěn odděleně. Samotný kondenzátor nemusí být chlazen jen vzduchem, ale i kapalinou, která dále odvádí kondenzační teplo pro další využití (ohřev užitkové vody, vytápění prostor,..).

Z našich zkušeností musíme říci, že se nám příliš neosvědčili kompaktní systémy italské a francouzské výroby. Naopak, výbornou provozní spolehlivost vykazují modely japonské produkce, především výrobců HITACHI a DAIKIN.

Podle požadavků zákazníka je možné sestavit na zakázku různé konfigurace chladičů kapalin.