Adiabatické chlazení venkovních vzduchem chlazených kondenzátorů

Adiabatické chlazení venkovních vzduchem chlazených kondenzátorů klimatizačních a chladicích jednotek rozšiřuje provozní oblast použitelnosti a spolehlivosti zařízení v horkých letních dnech.

Popis adiabatického chlazení venkovních vzduchem chlazených kondenzátorů

V letních horkých dnech dochází k častým provozním výpadkům klimatizačních a chladicích zařízení (jakýchkoliv výkonů) způsobených aktivací ochranných prvků vlivem vysokých venkovních teplot. Dodatečným rozprašováním jemné vodní mlhy do vzduchu nasávaného kondenzátorem dochází k jeho zvlhčení a adiabatickému ochlazení. Intenzita adiabatického ochlazení závisí na teplotě a relativní vlhkosti ochlazovaného vzduchu. Pro odpaření 1 kg vody je potřeba dodat tepelnou energii cca 2.300 kJ, která se odebere zvlhčovanému vzduchu s následným poklesem citelné teploty. Jistá část nerozptýlených a neodpařených vodních kapek se odpaří přímo na povrchu vzduchem chlazeného kondenzátoru, který se tímto ochladí o další cca 2 až 3 °C. Adiabatické ochlazení vzduchu umožňuje zvýšit kapacitu stávajícího vzduchem chlazeného kondenzátoru (dále jen kondenzátor) a posílit výkon zařízení.

Aplikace adiabatického chlazení venkovních vzduchem chlazených kondenzátorů

Aplikace adiabatického chlazení venkovních vzduchem chlazených kondenzátorů

Vliv venkovních teplotních podmínek

Každé klimatizační a chladicí zařízení je vyrobeno pro určité venkovní teplotní podmínky. Pomineme-li poddimenzováním klimatizačních systémů na danou tepelnou zátěž objektu a především zašpinění venkovních teplosměnných ploch kondenzátorů nečistotami, které omezují a snižují přestup tepla, lze hledat příčinu výpadků zařízení ve vysokých venkovních teplotách, které jsou nad limit provozních podmínek zařízení.

Princip adiabatického ochlazení vzduchu, Mollier h,x-Diagram

Princip adiabatického ochlazení vzduchu, Mollier h,x-Diagram

Vysoké teploty a jejich vliv

Čím vyšší je rozdíl teploty povrchu kondenzátoru k okolní teplotě vzduchu, tím účinnější je přestup tepla a chlazení kondenzátoru. Se vzrůstající teplotou okolního vzduchu klesá účinnost chlazení kondenzátoru a dochází k překročení provozních hodnot zařízení s následnou aktivací vysokotlaké nebo proudové ochrany kompresoru a odstavení zařízení z provozu. Vysoké teploty v okolí kondenzátoru zvyšují spotřebu el. energie, klesá chladicí výkon a zvyšuje se opotřebení zařízení.

Instalace zařízení

Prevencí proti přehřívání a přetěžování kondenzátorů je zařízení instalovat tak, aby se co nejvíce potlačily teplotní zisky od slunce. Ve většině případů je zařízení nevhodně umístěno na přímém slunci, tmavé střeše, jižní až západní straně a v prostoru s omezeným prouděním vzduchu. V takto náročných místních provozních podmínkách dochází rychle k nárůstu teploty nasávaného vzduchu kondenzátorem a dochází k výpadkům zařízení.

Provozní vlastnosti adiabatického systému chlazení kondenzátorů

Systém adiabatického zvlhčování se vyznačuje jednoduchou instalací díky potrubním rychlospojkám, flexibilním rozvodům a integrovaným rozprašovacím tryskám. Systém adiabatického chlazení kondenzátorů je primárně určen pro provoz na demineralizovanou vodu. Zásadní výhodou demineralizované vody je, že neobsahuje žádné minerální látky a nedochází k ulpívání vodního kamene na ochlazovaných plochách kondenzátoru a jeho okolí. Pro provoz na demineralizovanou vodou je systém vybaven nerezovým čerpadlem.

Potrubní spojky

Potrubní spojky

Rozprašovací tryska

Rozprašovací tryska

Systém může být provozován i na běžnou pitnou vodou, ale provozní režim je omezen. Minerální látky obsažené v běžné pitné vodě se usazují na ploše kondenzátoru a způsobují postupnou neprůchodnost vzduchu, korozi materiálu a mohou se chovat jako tepelný izolant. Pro provoz na běžnou pitnou vodu je systém osazen mosazným čerpadlem. Proti tvorbě bakterií je možné a vhodné použít dezinfekční UV lampu. Pro odstranění zbytkové stojaté vody je systém vybaven automatickým vypouštěním vody.

Hlavní sestava systému

  • Řídící skříň s čerpadlem,
  • nerezové rozvody,
  • adiabatické rozprašovací trysky,
  • vypouštěcí ventily,
  • dezinfekční UV lampa.
Aplikace adiabatického chlazení venkovních vzduchem chlazených kondenzátorů

Aplikace adiabatického chlazení venkovních vzduchem chlazených kondenzátorů