O společnosti

Profil společnosti

Společnost Vaše služby s.r.o. nabízí své služby od 1.3.2002. Naší snahou je poskytovat majitelům a provozovatelům technických zařízení kvalitní servisní služby. Nabídka servisních služeb je řešena vždy individuálně podle přání zákazníka, a to především v oborech:

Etický kodex

Prosazujeme používání ekologických technologií. Dodržujeme a neporušujeme zákony, kterým podléhá naše podnikání. Respektujeme a dodržujeme pravidla volné a čestné soutěže. Dodržujeme v maximální možné míře příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce a činíme nutná opatření, abychom vždy dodržovali platné právní normy. S obchodními informacemi našich zákazníků zacházíme důvěrně.

Obchodní podmínky

Záruka, reklamace, náhradní dodávka Prodejce poskytuje základní záruku na dodávku pro výrobu nového zařízení 6 měsíců od data dodávky nebo 12 měsíců od data výroby. Na díly použité pro opravu se poskytuje záruční doba 3 měsíce podle § 654 zákona č. 40/1964 Sb. v aktuálním znění občanského zákoníku – ode dne převzetí opravy. Záruky za vady, které nejsou jednoznačně výrobního charakteru, přebírá kupující. Předmět záruky. Záruka se vztahuje na vady, které jsou výrobního charakteru a které výrobce po přezkoumání povahy závady a příč...