Servis a služby Brno

Modernizace klimatizačních a chladicích jednotek

Nabízíme modernizaci starších klimatizačních a chladicích jednotek. Modifikace zahrnuje ovládací prvky a systém regulace. Ve většině případů není nutné nahrazovat stávající funkční komponenty, především kompresor a ventilátory. Cílem úprav je zvýšení...

Profylaxe a servisní služby

Profylaxe (profylaktické prohlídky) a servisní služby jsou cílené, opakující se pravidelné kontroly a údržba zařízení s cílem zabránit poruchám a nadměrnému opotřebení vlivem prostředí a technického, případně lidského faktoru. Do těchto činností také pat...

Revize tlakových nádob

Provádíme revize tlakových nádob dle Vyhlášky č. 18/1979 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů U vyhrazených tlakových zařízení se provádí roční provozní revize . Doporučená kontrola tloušťky stěny ultrazvukovou metodou se provádí jedenkrát...

Revize tlakových nádob u chladicích zařízení

Revize tlakových nádob u chladících zařízení všeobecne Pod všeobecný název chladicí a klimatizační systémy patří: chladicí zařízení, mrazicí zařízení, klimatizační zařízení, tepelná čerpadla, zdroje (chladiče) studené vody, kondenzační jedn...

Pojistné ventily a presostaty

Zákon na ochranu ovzduší Pozor! Nikdy nezkoušet funkci pojistného ventilu jeho odfouknutím! Porušuje se Zákon na ochranu ovzduší a zákon o F-plynech . Ve většině případů po vyzkoušení ventilu odfouknutím nedojde k jeho opětovnému 100% zavření a nadále...

Elektro do 1000 V

Servisní služby servisní opravy elektrorozvodů, osvětlovacích těles, zásuvkových obvodů, jistících prvků, spínacích prvků, elektrických strojů výchozí a pravidelné elektro revize modernizace řídících systémů ("MaR") a kontrola řídících progra...

Měření a regulace (MaR)

Pro klimatizační , chladicí , vzduchotechnické a topné systémy navrhujeme a dodáváme řídící systémy včetně návrhu a projektu. Starší regulační prvky v rámci možností technického stavu opravujeme, případně nahrazujeme novými systémy. Systém regulace...

Vodní hospodaření

Servisní služby Do oblasti vodního hospodářství náleží: potrubní rozvody (plast, měď, železo), odpady čerpadla, deskové a kotlové výměníky, filtry uzavírací, regulační a redukční armatury servopohony, systémy měření a regulace ...

Závady

Běžné provozní závady, nebo občasné poruchy zařízení, jsou nejčastěji vyvolány zanedbáním základní údržby. Závažnějším poruchám, způsobených opotřebením, únavou, nebo skrytou vadou materiálu, je možné ve většině případů předejít pravidelnou profylaxí. Zde js...