Větrání a vzduchotechnika pro obchod, prodejny, nákupní centrum

Výkonné vzduchotechnické jednotky (VZT) jsou vhodné pro větrání, odvětrávání a vytváření příjemného klima v prodejnách, obchodních prostorech, nákupních centech. Vzduchotechnika (vzt) je zařízení, které se stará o výměnu vzduchu v uzavřených prostorách. Hlavním úkolem vzduchotechniky je odsávat vydýchaný nebo znečištěný vzduch z vnitřních prostor a nahrazovat ho čerstvým vzduchem z vnějšího okolí, čímž vytváří hygienicky nezávadné a příjemné klima. Při návštěvě obchodů a nákupních center v Brně i kdekoliv jinde oceníte v horkých i chladných dnech příjemný vzduch, nemluvě o zakouřeném prostředí, kde je význam vzduchotechniky nepostradatelný.

Výhody vzduchotechniky pro obchody a prodejny

Vzduchotechnické jednotky pro obchody a prodejny zajišťují:

 • přívod čerstvého vzduchu,
 • účinnou filtraci vzduchu,
 • tepelnou úpravu vzduchu, ohřev / chlazení,
 • rekuperaci tepla,
 • zvýšení / snížení relativní vlhkosti,
 • potlačení a zabránění vzniku plísní a množení bakterií a choroboplodných zárodků,
 • udržení nízké hladiny CO2,
 • provozní parametry odpovídající současným hygienickým požadavkům.

Nucené větrání řízené skutečnou potřebou

Větrání řízené skutečnou potřebou je založené na principu změny výkonu a provozních parametrů systému v závislosti na aktuální potřebě, tepla, chladu, průtoku vzduchu a zvlhčování. Větrání je řízeno od čidel CO2, teploty, vlhkosti a časovými programy.

Výhody nuceného větrání

 • účinná metoda,
 • větrání dle aktuální potřeby,
 • nedochází k pronikání pachů,
 • nízké provozní náklady a vysoká účinnost.

Nevýhody nuceného větrání

 • vyšší vstupní náklady.

Nucené větrání může být centrální i decentrální. Decentrální větrání umožňuje nucenou výměna vzduchu prostřednictvím místní ventilace s lokálním řízením podle potřeby. Centrální větrání se vyznačuje společnou výměnou vzduchu bez možnosti ovlivnit lokální prostory.

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky je tvořeno sestavou několika provozních systémů.

Přívod a odvod vzduchu

Nucená výměna vzduchu je zajištěna ventilátory. Ventilátory mohou být podle konstrukce a výkonu radiální, axiální a tangenciální. Výkon ventilátorů může být řízen plynule, skokově, případně On/Off.
Ventilátory mohou být podle pohonu přímé, s řemenem, nebo se spojkou.

Ohřev vzduchu

Může být realizován především vodními, plynovými nebo parními ohřívači, případně kondenzátory klimatizačních a chladicích systémů. U jednotek umístěných ve venkovním prostředí musí být u vodních systémů zajištěna ochrana proti zamrznutí a popraskání potrubí vody.

Chlazení a klimatizace

Pro velké chladicí výkony VZT jsou určené centrální zdroje (výrobníky) studené vody. Klimatizační systémy jsou využívány u menších jednotek VZT. Adiabatické systémy pro ochlazení vzduchu se vyznačují nízkými provozními náklady, ale je nutné dbát zvýšené péče pro dosažení hygienického provozu.

Filtrace vzduchu

Eliminuje šíření prachových částic, pylů, sazí, částí rostlin, vláken atd. z venkovního vzduchu do budovy a vnitřních prostor. Filtry mohou být v různých třídách filtrace a provedení. Filtry jsou důležité i pro ochranu proti zanášení teplosměnných ploch ohřívačů, chladičů, rekuperátorů atd. nečistotami.

Rekuperace

Je určena pro zpětné získávání tepla. Rekuperace může být použita i pro rekuperaci „chladu“.

Zvlhčování

Upravuje (zvyšuje) relativní vlhkost vzduchu na požadovanou hodnotu. Vlhčení vzduchové hmoty je prováděno formou nástřiku horké páry (parní generátory), nebo ostrou párou z centrálního parního rozvodu. Základním kritériem zvlhčování je hygienický provoz. Zvlhčování se především používá v zimním období (topné sezoně).

Odvlhčování

Upravuje (snižuje) relativní vlhkost vzduchu na požadovanou hodnotu.

Systém řízení

Zajišťuje optimální chod a řízení systému vzduchotechniky.