Odvlhčovače AERIAL

Odvlhčovače a odvlhčovací zařízení německého výrobce AERIAL GmbH patří ke špičce v oboru technologie odvlhčování. Vysoká spolehlivost, špičkový výkon, praktická konstrukce a široká paleta modelů předurčuje odvlhčovací zařízení AERIAL pro mnohé využití. Široká paleta modelů nabízí rozsáhlé možnosti uplatnění od malých bytových jednotek až po průmyslové využití. Odvlhčovací výkon modelových řad AERIAL je poskytován v rozsahu 8,5 až 108 l / 24hod.

Přednosti odvlhčovačů AERIAL

Hlavní předností odvlhčovacích zařízení AERIAL je především energeticky úsporné a tiché odvlhčování s jednoduchým ovládáním s plně automatickými funkcemi. Důležitou užitnou hodnotou je možnost vysoušení prostoru i při nízkých okolních teplotách, což není vždy v tomto segmentu zařízení samozřejmostí. Jednotlivé modelové řady odvlhčovačů AERIAL se podle konstrukčního řešení hodí pro konkrétní specifické podmínky.

Rozdělení odvlhčovačů AERIAL

Výrobce AERIAL nabízí dva základní principy odvlhčování:

 • kondenzační odvlhčování s rekuperací tepla,
 • adsorpční odvlhčování.

Kondenzační odvlhčovače

Absorpční odvlhčovače

Kondenzační kompresorové odvlhčování

Kondenzační kompresorové odvlhčovací zařízení AERIAL pracují na principu kondenzace vzdušné vlhkosti s rekuperací tepla. Nasávaný vlhký vzduch je v prostoru výparníku ochlazován pod hodnotu teploty rosného bodu. Vzniklý kondenzát je z výparníku jímán do sběrné nádrže, v případě bazénového odvlhčovače je vracen zpět do bazénu. Ochlazený vysušený vzduch se opět následně ohřívá v prostoru kondenzátoru kompresoru a je vracen zpět do vysoušeného prostoru. Odvlhčovací výkon modelových řad AERIAL je poskytován v rozsahu 8,5 až 108 l/24hod. Pracovní rozsah odvlhčování při teplotě okolního vzduchu +1 °C až +34 °C a vlhkosti 35 až 95 % Rh.

Kondenzační kompresorový odvlhčovač je z pohledu funkce v podstatě klimatizačním systémem, respektive mobilním klimatizačním systémem umístěným ve vysoušeném prostoru. Od klimatizačních systémů se odvlhčovače odlišují jinak nastavenými provozními parametry. Na výparníku odvlhčovače dochází cíleně k masivnější kondenzaci vzdušné vlhkosti a kondenzační teplo včetně kompresního tepla z příkonu kompresoru je vraceno zpět do vysoušeného prostoru. Jak vyplývá z názvu, jedná se o kompresorový parní okruh. Chladicí okruh je sestavený z výparníku, kompresoru, kondenzátoru a expanzního ventilu včetně ventilátorů.

Absorpční odvlhčování

Adsorpční odvlhčovací jednotky pracující na principu adsorpce jsou schopné dosáhnout velice nízkého rosného bodu vzduchu. Využívají vysoce energeticky účinné ECO-DRY rotory. Regenerace hygroskopické látky probíhá pomocí samoregulačních PTC topných prvků, jejichž výhodou je optimální regulace topného výkonu bez nežádoucího přehřátí rotoru a prodloužení životnosti. Pracovní rozsah odvlhčování při teplotě okolního vzduchu -10 °C až +35 °C a vlhkosti 10 až 95 % Rh.

Adsorpční odvlhčovače pracují na zcela odlišném principu než kondenzační kompresorové odvlhčovače. Předností adsorpčních odvlhčovačů je vysoká výkonnost při nízkých okolních teplotách a nízké relativní vlhkosti. Absorpce vlhkosti na hygroskopickou látku probíhá bez ohledu na teplotu vzduchu. Nevýhodou je omezená životnost absorpčního materiálu a spotřeba elektrické energie na regeneraci absorpčního materiálu. Adsorpční princip využívá adsorpční vlastnosti určitých materiálů. Základem zařízení je pomaluběžný otáčející se sorpční rotor obsahující látku, která na sebe váže vzdušnou vlhkost. Větší část plochy rotoru je určena pro jímání vlhkosti, menší plocha pro regeneraci materiálu vysoušením horkým vzduchem. Proces odvlhčování a regenerace rotoru je souběžný a kontinuální. Odebraná vlhkost musí být odváděna mimo vysoušený prostor. Dosažená relativní vlhkost se pohybuje na hodnotě cca 20 %.

Princip odvlhčování

Je mylné se domnívat, že pouhým ohřátím a zvýšením teploty v uzavřeném prostoru, který potřebujeme vysušit, klesá jeho vlhkost. Ohřátím vzduchu dočasně klesne pouze relativní vlhkost (% Rh), nikoliv vlhkost absolutní (g/m3). Pro pokles absolutní vlhkosti potřebujeme odebrat vzduchu vodu, která je v něm obsažena ve formě vodní páry.

Odvlhčovací výkon odvlhčovačů je nutné stanovit podle vydatnosti zdroje vlhkosti. Stěny pokoje po malování vysušíme jednorázově rychleji odvlhčováním než jen ofukováním ventilátorem. Pro prostory se stálým zdrojem vlhkosti musíme odvlhčovače patřičně naddimenzovat. Lépe se vysouší prostor s vyšší teplotou a vyšší relativní vlhkostí než prostor chladnější s nižší relativní vlhkostí.

Vliv teploty a relativní vlhkosti prostoru na odvlhčovací výkon kondenzačního kompresorového odvlhčovače

Vliv teploty a relativní vlhkosti prostoru na odvlhčovací výkon kondenzačního kompresorového odvlhčovače

Vlastnosti odvlhčovačů a odvlhčovacích zařízení AERIAL

 • energeticky úsporné, výkonné, tiché a spolehlivé,
 • jednoduché ovládání a automatické řídicí funkce,
 • integrovaný hygrostat, zobrazení aktuální relativní vlhkosti,
 • počítadlo provozních hodin,
 • dosah výdechu vysoušeného vzduchu až do vzdálenosti 10 m,
 • nízké nároky na údržbu a snadný servis,
 • nízká hmotnost zařízení, robustní konstrukce odolná proti nárazům,
 • vzduchový filtr, čerpadlo pro odvod kondenzátu,
 • vysoký odvlhčovací výkon.

Využití odvlhčovačů a odvlhčovacích zařízení AERIAL

 • sušení budov po povodních,
 • vysoušení interiérů po vymalování,
 • vysoušení novostaveb, sklepů, garáží,
 • prevence vlhkosti objektů knihoven, historických archívů,
 • restaurátorské práce, prevence proti plísním,
 • snížení vlhkosti v prostorech s otevřenými vodními plochami,
 • obytné prostory,
 • sklady a archivy,
 • sauny, wellness, fitness,
 • prevence proti korozi.