Výběr klimatizace

Konstrukční provedení klimatizace

Klimatizační zařízení musí být vyrobeno tak, aby veškeré jeho komponenty a díly byly kompaktní, lícující, pevné a přístupné. Při občasném používání vydrží klimatizace dostatečně dlouho, dlouhodobý trvalý provoz ovšem prověří kvalitu klimatizačního zařízení. Levné zařízení neposkytne stejný provozní komfort jako modely vyšší kategorie. Pro privátní sektor disponují klimatizační systémy elegantním designem, kvalitními materiály, snadno čistitelnými a omývatelnými hladkými povrchy.

Rozdíl mezi provedením jednotlivých cenových kategorií je nejen viditelný, ale i slyšitelný. Skřípající a pískající jednotka v prostoru hlučného serveru nevadí tolik, jako v tichém prostředí kanceláře, bytu, atd. Neméně důležitým, ale často opomíjeným faktorem je samotná hlučnost venkovní klimatizační jednotky. Hluk, který generuje, za běžného dne zdánlivě ustoupí, zanikne v pozadí okolního šumu, ale její rušivý význam narůstá především v noci. Zdrojem hluku bývá aerodynamický šum ventilátoru, vibrace opláštění jednotky, mechanický hluk kompresoru a elektronické pískání invertorů elektrických motorů.

Konstrukční provedení klimatizace

Konstrukční provedení klimatizace

Předpoklad využití klimatizace

Výkon zařízení klimatizace je dán tepelnými zisky prostoru a technologie. Je nutné zohlednit i další parametry – vzdálenost a výškové převýšení klimatizačních venkovních a vnitřních jednotek v rámci systému, požadavek rychlosti vychlazení prostoru, přesnost a kolísání hodnoty teploty dosažené od požadované, četnost využití a vytížení zařízení, pracovní podmínky, ve kterých bude zařízení provozováno, atd.

Výkon zařízení

Výkon zařízení klimatizace je dán tepelnými zisky prostoru a technologie. Je nutné zohlednit i další parametry – vzdálenost a výškové převýšení klimatizačních venkovních a vnitřních jednotek v rámci systému, požadavek rychlosti vychlazení prostoru, přesnost a kolísání hodnoty teploty dosažené od požadované, četnost využití a vytížení zařízení, pracovní podmínky, ve kterých bude zařízení provozováno, atd.

Výkon zařízení

Výkon zařízení

Komfort provozu klimatizace

Komfort provozu zařízení prezentuje několik možností ovládání a řízení funkcí zařízení. Samozřejmostí je intuitivní ovládání prostřednictvím kabelového nebo infračerveného dálkového ovladače. Pro dálkovou správu zařízení je možné využít rozhraní Wi-Fi, nebo H-link komunikaci.

Z uživatelského hlediska je také důležité, zda je systém vybaven např. uhlíkovými, antibakteriálními, nano-titanovými, wasabi filtry, atd. Z dalších možností vybavení a funkcí systému klimatizace vyjmenujme např.: Leave Home, Powerful, Comfort Airflow, 3D airflow diffusion, Silent Mode,
Sleep Timer, One Touch Clean, Air Purifying, Ekologický senzor pohybu, ECO Auto Off, Funkce ECO, Individuální snímání teploty, atd.

Komfort provozu klimatizace

Komfort provozu klimatizace

Spotřeba elektrické energie klimatizace

Klimatizační systémy s invertorovou technologií pohonů disponují nejvyšší efektivitou provozu a minimální spotřebu elektrické energie. Rozdíl mezi systémem s invertorovou technologií a systémem konstant speed (režim činnosti On/Off) může dosahovat cca 40 %. Vysoké efektivity provozu je dosaženo aplikací invertorové technologie PAM řízení pohonů kompresorů a ventilátorů s DC motory na stejnosměrný proud. Technologie PAM umožňuje vysoce ekonomický provoz oproti stávajícím systémům s AC (střídavý proud) invertorem a AC motory.

Doplňkové výbavy klimatizace

Klimatizační systémy pro privátní oblast jsou pro daný účel optimálně vybavené. Klimatizační systémy pro komerční sféru nabízí širokou škálu uživatelského nastavení a řízení. Pro atypické provozní podmínky jsou k dispozici úpravy, které zvyšují užitnou hodnotu zařízení. Venkovní klimatizační jednotky je možné dovybavit příslušenstvím pro snížení hlučnosti, kryty umožňující provoz v extrémních sněhových podmínkách, doplňkovým vyhříváním pro zabezpečení odtoku vody v režimu odtávání, dálkovým řízením nočního provozu, snížením výkonu, atd. Pro vnitřní jednotky je možné zvolit ovládání infračerveným, kabelovým, nebo centrálním ovladačem, rozšířit počet stupňů otáček ventilátoru, dovybavit moduly pohybovými senzory, atd.

  • Systém čištění vzduchu od škodlivých částí.
  • Použití nerezové oceli pro povrchové plochy, které zůstávají konstantně hladké, pevné, nezestárnou, nepopraskají.
  • Aplikace wasabi filtru pro antibakteriální účinky.
  • Ovládání klimatizace prostřednictvím kabelového dálkového ovládání, infračerveného dálkového ovládání, dálkového ovládání Somfy pro Smart Home, nebo Hi-Kumo.
  • Autorestart, možnost provozu zařízení v režimu chlazení a topení v rozsahu venkovních teplot +15°C až -25°C.

Konfigurace klimatizačních jednotek

Při výběru zařízení klimatizace je nutné zohlednit vhodnost použití daného systému.
Systém split je vhodný tam, kde se vyžaduje nezávislá, jednoduchá a spolehlivá funkce. Také odezva na změnu provozních podmínek je přiměřeně rychlá.
Multi systém je vhodný tam, kde je možné aplikovat více vnitřních jednotek ve stejném provozním režimu. Jedná se především o menší bytové jednotky a kanceláře. Výhodou je použití jedné společné venkovní jednotky. Multi systémy mají i provozní omezení. Nejsou vhodné pro chlazení například servroven, laboratoří a prostorů s odlišnými provozními režimy.

Modulární systémy jsou určené pro velké administrativní celky a budovy. Venkovní jednotky lze kombinovat z jednotlivých modulů do společných centrálních sestav velkých výkonů.
Multi systém, Multi spit i modulární systém umožňují provoz systému pouze v jednom zvoleném provozním režimu: chlazení, nebo jen topení. Není možné současně jednou vnitřní jednotkou topit, a druhou sousední jednotkou systému chladit. K dispozici jsou i systémy, které umí současně topit i chladit, ale jsou komplikovanější a technicky náročnější.

Při návrhu klimatizačních systémů je omezující maximální možná délka vzdáleností vnitřních jednotek od venkovní jednotky, a tzv. kombinační tabulka, kde výrobce systému stanovuje povolené výkonové kombinace vnitřních jednotek.