Modernizace klimatizačních a chladicích jednotek

Nabízíme modernizaci starších klimatizačních a chladicích jednotek. Modifikace zahrnuje ovládací prvky a systém regulace. Ve většině případů není nutné nahrazovat stávající funkční komponenty, především kompresor a ventilátory.

Cílem úprav je zvýšení spolehlivosti, snížení spotřeby elektrické energie a prodloužení životnosti zařízení. Rozsah úprav zařízení lze provést v několika úrovních. Výhodou pro provozovatele zařízení je přehledné a jednoduché ovládání.

Jaké zařízení modernizovat?

Moderní klimatizační systémy jsou sofistikované, modernizace ve většině případů není nutná. Starší systémy, např. klimatizační jednotky, chladicí jednotky, zdroje studené vody, nabízí jistý potenciál úprav. Každý výrobce, dodavatel zařízení, prezentuje jiné technické řešení, konstrukci a ovládání.

Z důvodu snížení nákladů jsou ze strany výrobců používány technicky jednoduché řešení, které plní primární základní provozní a ochranné funkce, ale mohou způsobit sekundární komplikace.

Proč modernizovat?

Základní vylepšení spočívá v obnově a doplnění regulačních a bezpečnostních prvků, které mohou nepřímo ovlivnit spotřebu elektrické. energie a životnost. Největším spotřebitelem elektrické energie jsou časté starty s proudovými nárazy elektrických motorů ventilátorů a kompresorů, které zvyšují elektrický příkon a opotřebení zařízení. Úprava ovládání optimalizuje jejich činnost.

Nejrozsáhlejší úpravou je kompletní výměna systému regulace, která nabídne provozovateli potřebný komfort, minimalizuje možné poruchy a nabízí široké spektrum monitoringu provozních funkcí.
Pro jednoduché aplikace se hodí regulace s rozšířeným zobrazením základních provozních hodnot a nastavených parametrů.

Obsáhlejší aplikace využijí grafické regulátory. Výhodou grafických regulátorů je velké množství doplňkových funkcí a zpřesnění regulačních pochodů. Ovládací software v grafickém provedení ikon místo textů s doplněním zobrazení provozních hodnot usnadňuje orientaci obsluhy. Jeden pohled na obrazovku, žádné listování a komplikované procházení parametrů, žádné zdlouhavé pročítání stavových řádků a nastavování hodnot v několika úrovních s možností chyby.