Profylaxe a servisní služby

Profylaxe (profylaktické prohlídky) a servisní služby jsou cílené, opakující se pravidelné kontroly a údržba zařízení s cílem zabránit poruchám a nadměrnému opotřebení vlivem prostředí a technického, případně lidského faktoru. Do těchto činností také patří i pravidelné dodávky a výměny provozních náplní a spotřebních dílů (filtry, elektrody, klínové řemeny…) atd.

Servisním zásahem se rozumí jednorázové poskytnutí servisní služby. V případě poskytnutí servisních služeb, které nejsou zajištěny vlastními pracovníky, dlouhodobě spolupracujeme se stálými a ověřenými subdodavateli. Zabráníme tak neúmyslným komplikacím vzešlých ze spolupráce s neověřenými firmami a jejich odlišné filozofie řízení a pohledu na kvalitu odvedené práce.

Modelový příklad

Činnost zařízení klimatizace a vzduchotechniky souvisí s:

 • dodávkou elektrické energie (spínací prvky, jištění, elektrického vedení),
 • vodním hospodářstvím (potrubí, čerpadla, regulační ventily, pohony, vodní filtry),
 • úpravou vzduchu (zvlhčování, ohřev, chlazení),
 • vhodnou tepelnou izolací (a v zimním období může být chráněno proti zamrznutí
  elektrickým ohřevem (topné kabely),
 • měřením a regulací (MaR),
 • protipožárními klapkami.

Z hlediska efektivnosti vyřešení požadavku zákazníka je nutné zajistit co nejlepší koordinaci jednotlivých činností.

Dále nabízíme

 • odborné posudky o stavu zařízení
 • přesný přehled provedených prací
 • konzultace a návrh technických řešení pro odstranění zjištěných závad
 • odbornou práci provádí stálí pracovníci
 • přímou dodávku náhradních dílů od dodavatele zařízení
 • vedení veškeré evidence zařízení, hlídání termínů prohlídek, revizí a oprav

Škála poskytovaných služeb je široká, ale je nutné si uvědomit, že některé servisní služby mohou mít, a ve většině případů mají, přímou návaznost.