Přepočet CO2-eq chladiv na kg náplně

Od 1. 1. 2017 jsou mezní hodnoty množství náplně F-plynů pro stanovení četnosti kontrol zařízení vyjádřeny pouze hodnotou ekvivalentu CO2 (dále CO2-eq) daného chladiva. Limity mezních hodnot jsou 5 t CO2-eq, 50 t CO2-eq a 500 t CO2-eq. Aby se předešlo spekulacím ve výkladu přepočtu, jsou hodnoty tun CO2-eq přepočteny a udávány v kilogramech. Ekvivalent CO2-eq se vypočítá podle hodnoty GWP daného chladiva. Kontroly těsnosti záleží na množství chladiva v zařízení a na jeho GWP

Tabulka limitů hodnot CO2-eq u nejběžnějších chladiv v přepočtu na kg náplně.
Nevztahuje se na Regulované látky
Chladivo Komerční název GWP 5 t CO2-eq (kg) 50 t CO2-eq (kg) 500 t CO2-eq (kg)
R23   14 800 0,34 3,37 33,78
R32   675 7,41 74,07 740,74
R134a   1 430 3,50 34,96 349,65
R125   3 500 1,42 14,28 142,86
R245fa   1 030 4,85 48,54 485,44
R404A   3 922 1,27 12,75 127,49
R407A   2 107 2,37 23,73 237,3
R407C   1 774 2,82 28,18 281,85
R407D   1 627 3,07 30,73 307,31
R407F Performax LT 1 825 2,74 27,40 273,97
R410A   2 088 2,39 23,95 239,46
R417A ISCEON MO59 2 346 2,13 21,31 213,13
R422A ISCEON MO79 3 143 1,59 15,91 159,08
R422D ISCEON MO29 2 729 1,83 18,32 183,22
R423A ISCEON 39TC 2 280 2,19 21,93 219,3
R424A RS44 2 440 2,02 20,49 204,92
R426A RS24 1 508 3,32 33,16 331,56
R427A FX100 2 138 2,34 23,39 233,86
R428A RS52 3 607 1,39 13,86 138,62
R434A RS45 3 245 1,54 15,41 154,08
R437A ISCEON MO49plus 1 805 2,77 27,7 277,01
R438A ISCEON MO99 2 265 2,21 22,07 220,75
R442A RS50 1 888 2,65 26,48 264,83
R449A   1 397 3,58 35,79 357,91
R507   3 985 1,25 12,55 125,47
R508A   13 214 0,38 3,78 37,83
R508B Suva 95 13 396 0,37 3,73 37,32
ISCEON MO89 3 805 1,31 13,14 131,41