Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou vhodná pro vytápění podlahového topení, radiátorů, vyhřívání bazénů, TUV atd. V letních měsících nabízí možnost provozu v režimu chlazení. Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí a předává jej teplonosnému médiu – vodě (nemrznoucí směsi), která cirkuluje v topném okruhu.

Využití tepelných čerpadel přináší řadu výhod

  • nízká spotřeba elektrické energie,
  • vysoká návratnost investic,
  • vysoký komfort,
  • malé nároky na prostor pro instalaci,
  • úspora až 60 % na vytápění.

Využití tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla jsou dnes stále využívanějším produktem. Jde o zcela logický vývoj, neboť v dnešní době roste potřeba šetřit el. energií. Tato kritéria tepelná čerpadla bezesporu naplňují, protože jejich provozní náklady jsou podstatně nižší než u klasických způsobů vytápění. Jde o zcela automatický, bezobslužný topný systém s velmi komfortním ovládáním.

Princip tepelného čerpadla

Základní myšlenku principu tepelného čerpadla vyslovil již v roce 1852 Lord Kelvin ve své druhé větě termodynamické. Ta má několik částí, tou nejdůležitější pro princip funkce tepelného čerpadla je ale tvrzení, že teplo se šíří vždy ve směru od teplejší ke studenější části.

První tepelné čerpadlo

První tepelné čerpadlo sestrojil, a to v podstatě náhodou, americký vynálezce Robert C. Webber na konci čtyřicátých let minulého století. Právě když prováděl pokusy s hlubokým zamrazením, dotkl se omylem výstupního potrubí mrazícího stroje a popálil si dlaň. To jej přivedlo na myšlenku základní funkce tepelného čerpadla. Propojil výstup z mrazícího stroje s bojlerem na teplou vodu, a protože měl k dispozici stále přebytek tepla, napojil horkou vodu na potrubní smyčku a pomocí malého ventilátorku začal vhánět teplý vzduch do domu. Následoval úspěšný pokus čerpat teplo ze země pomocí zemních kolektorů. A jelikož ho výsledky velmi příjemně překvapily, v následujícím roce prodal svůj starý kotel na uhlí.

Proč si pořídit tepelné čerpadlo?

Na následujících stránkách se dozvíte vše o využití tepelné energie tepelnými čerpadly. Proč si pořídit tepelné čerpadlo, jaké jsou nároky na provoz tepelného čerpadla, základní princip funkce tepelného čerpadla, využití tepelného čerpadla, a v neposlední řadě kdy si tepelné čerpadlo pořídit.

Využití tepelné energie tepelnými čerpadly

Na následujících stránkách se dozvíte vše o využití tepelné energie tepelnými čerpadly. Zejména se dozvíte proč si pořídit tepelné čerpadlo, jako jsou nároky na provoz, základní principy tepelných čerpadel, využití a potřeby tepelného čerpadla a neposlední řadě, kdy si tepelné čerpadlo pořídit.

Výhody tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla jsou velice moderní a přináší celou řadu výhod. S nadsázkou se dá říci, že s tepelným čerpadlem se nebudete muset zajímat o ceny el. energií na trhu. Tepelné čerpadlo využívá (čerpá) tepelnou energii z přírody, která je zdarma. Tepelným čerpadlem ušetříte až 80% provozních nákladů za el. energie, čímž dochází k rychlému návratu investic do produktu. Návratnost investice do tepelného čerpadla se pohybuje mezi 3 – 8 lety.

Popis tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla jsou velice moderní a přinášejí celou řadu výhod. Při používání čerpadel se zejména nebudete muset starat o ceny energií na trhu, neboť čerpadla jsou nezávislá na cenách energie, teplo čerpáte přímo z přírody. Ušetříte až 80 % nákladů za energie, čímž dochází k rychlému návratu investic do produktu, a to už během 3 až 8 let.

Více se dozvíte na www.klimatizace-hitachi.cz.