Mobilní klimatizace

Mobilní klimatizace (místní klimatizace, lokální klimatizace) pro domácnost a byty je přenosná klimatizace pro použití v interiéru. Některé modely mobilní klimatizace jsou uzpůsobené i pro použití ve venkovním prostředí. Mobilní klimatizace je vhodná tam, kde nelze instalovat klasickou klimatizaci.

Popis mobilní klimatizace

Některé modely mobilní klimatizace jsou uzpůsobené i pro použití ve venkovním prostředí. Mobilní klimatizace je vhodná tam, kde nelze instalovat klasickou klimatizaci. Nevýhodou mobilní klimatizace je její vyšší hlučnost, uvnitř jednotky je umístěn kompresor a ventilátory. Aby byla zachována mobilita zařízení, praktičnost a nízká hmotnost, nedisponují mobilní klimatizace příliš velkým výkonem, standardní chladicí výkon bývá v rozsahu 3 kW až 5 kW. Mobilní klimatizace může být použita i pro topení v režimu tepelného čerpadla.

Instalace mobilní klimatizace

Instalace mobilní klimatizace je mnohem jednoduší než instalace klasické dělené klimatizace split. Mobilní klimatizace pro svůj provoz ovšem potřebuje zabezpečit odvod horkého vzduchu z kondenzátoru mimo klimatizovanou místnost. Odvod tepla z mobilní klimatizace je proveden pružným flexi plastovým potrubím (případně jiným), jehož výdechová část může být vyústěna mezerou v okně, dveřích, atd. Otevřené okno nebo dveře ovšem snižují výkon klimatizace, proto se musí vzniklá mezera dodatečně utěsnit. Pro tento účel jsou mobilní klimatizace vybaveny instalačními doplňky.

Elegantnějším, ale náročnějším řešením je flexi potrubí prostrčit pro tento účel zhotoveným otvorem ve stěně. Potrubí pro odvod horkého vzduchu (všeobecně) musí být co nejkratší, protože jeho povrchová teplota může dosahovat 40 °C a mohlo by ohřívat klimatizovaný prostor, což je nežádoucí. Dalším důvodem pro co nejkratší délku potrubí je fakt, že se vzrůstající délkou klesá účinnost ventilátoru pro odtah horkého vzduchu z kondenzátoru a tím se snižuje nejen výkon zařízení, ale především se zkracuje životnost kompresoru, který je přetěžován a špatně chlazen.

Režim chlazení a odvod vody

V režimu chlazení dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti na výparníku a je nutné nahromaděnou vodu odvádět. Odvod vody se zajišťuje několika způsoby: postupným pozvolným odpařením vody na horkém kondenzátoru s následným unášením vodní páry s horkým vzduchem mimo místnost výfukovým potrubím, nebo jímáním do sběrné nádržky vybavené bezpečnostním plovákem proti přeplnění, případně samostatným odtokem z jednotky.

Dělené mobilní klimatizace

dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti na výparníku a je nutné nahromaděnou vodu odvádět. Odvod vody se zajišťuje několika způsoby: postupným pozvolným odpařením vody na horkém kondenzátoru s následným unášením vodní páry s horkým vzduchem mimo místnost výfukovým potrubím, nebo jímáním do sběrné nádržky vybavené bezpečnostním plovákem proti přeplnění, případně samostatným odtokem z jednotky.

Výhodou tohoto řešení je, že horký vzduch z vnitřní jednotky nepřichází do styku s klimatizovanou místností, venkovní ventilátor předává hluk do okolí a vnitřní jednotka je tiší. Samotný průřez tubusu je několikanásobně menší než průřez potrubí pro odvod horkého vzduchu, a nevyžaduje pro prostup tolik místa. Venkovní oddělená jednotka se zavěsí, nebo položí na venkovní parapet, okno, podlahu. Odvod vody zkondenzované páry na výparníku vnitřní jednotky v režimu chlazení se opět zajistí odčerpáním do oddělené venkovní jednotky, kde se na horkém kondenzátoru odpaří, nebo se jímá do sběrné nádržky vybavené bezpečnostním plovákem proti přeplnění, případně samostatným odvodem z jednotky.

Mobilní klimatizace 04

Mobilní klimatizace 04