Kompresory pro chladivové kompresní chlazení

V oblasti malých, středních i velkých klimatizačních systémů, chladičů vody, tepelných čerpadel a chladicích jednotek se používají chladivové kompresory s parním oběhem, patřící podle způsobu zvyšování tlaku chladiva do skupiny objemových strojů.

Existují i kompresory dynamické (axiální, radiální, diagonální), které páry chladiva urychlují, a tím jim udělují pohybovou energii, která se pak následně přemění na tlakovou energii. Dynamické kompresory zde nejsou uvedeny.

Základní dělení kompresorů

Teplotní rozsah použití (vypařovací teploty) Nízkoteplotní rozsah - rozsah vypařovacích teplot od -35 o C do -10 o C. Do této skupiny patří kompresory pro chlazení a některé speciální oblasti průmyslového chlazení. Střední a vysoké vypařovací t...

Teorie kompresoru

Škodlivý prostor Prostor mezi horní úvratí pístu a spodní části hlavy kompresoru (ventilová deska). V tomto prostoru se při kompresi hromadí zbytek par chladiva, které nejsou vytlačeny pístem. Tento prostor je tedy nevyužit. (Poznámka: Scroll kompresor ...

Start kompresoru

Četnost a způsob provedení startu kompresoru má přímý vliv na opotřebení a životnost kompresoru. Je nutné brát v úvahu především tepelné účinky startovacích proudů a pokles účinnosti olejového mazání kompresoru . Doporučená četnost startů kompresoru j...

Chlazení kompresoru

Od chladicího výkonu cca 250 W je nutné kompresor chladit vnějším ofukováním ventilátorem, nebo zajistit chlazení oleje. Vysoká teplota kompresoru ovlivňuje životnost elektromotoru a výtlačných ventilů. Od chladicího výkonu cca 1,5 kW je kom...