Etický kodex

  • Prosazujeme používání ekologických technologií.
  • Dodržujeme a neporušujeme zákony, kterým podléhá naše podnikání.
  • Respektujeme a dodržujeme pravidla volné a čestné soutěže.
  • Dodržujeme v maximální možné míře příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce a činíme nutná opatření, abychom vždy dodržovali platné právní normy.
  • S obchodními informacemi našich zákazníků zacházíme důvěrně.