Regulované látky a F-plyny

Obě skupiny látek regulované látky a F-plyny jsou halogenované uhlovodíky a mají obdobné použití jako chladící média v chladící a klimatizační technice, jako hasiva či rozpouštědla a obě patří mezi tzv. skleníkové plyny. Základním rozdílem mezi nimi je absence jiných halogenů v molekulách fluorovaných skleníkových plynů. Zatímco látky poškozující ozonovou vrstvu obsahují zejména chlor (způsobující poškozování ozonové vrstvy), případně fluor nebo brom (taktéž), fluorované skleníkové plyny obsahují pouze fluor a k poškozování ozonové vrstvy tudíž nepřispívají.

Regulované látky

Regulované látky poškozující ozonovou vrstvu obsahují zejména chlor, případně obsahují fluor nebo brom, který způsobuje poškozování ozonové vrstvy:

  • CFC (chlorfluoruhlovodíky, tzv. tvrdé freony) jsou látky s ODP potenciálem okolo jedné, a jsou méně nebezpečné než halony. Jejich použití bylo zakázáno v roce 2004. V současné době jsou CFC nahrazeny jinými látkami, které nepoškozují ozonovou vrstvu.
  • HCFC (tzv. měkké freony) jsou látky, které mají ODP potenciál menší než 0,1 a patří k nejméně nebezpečným látkám s potenciálem poškození ozonové vrstvy. Úplný zákaz použití HCFC vstoupil v platnost dne 1. 1. 2015.

Fluorované skleníkové plyny (F-plyny)

Fluorované skleníkové plyny (F-plyny) obsahují pouze fluor, a ozonovou vrstvu nepoškozují. F-plyny mají vhodné technické vlastnosti, pro které jsou v praxi široce používány. F-plyny se dělí do skupin obsahujících:

  • HFC částečně fluorované uhlovodíky,
  • PFC zcela fluorované uhlovodíky,
  • SF6 a fluorid sírový.