Chlazení plynného CO2

Nucené chlazení zásobníků (tanků) pro skladování kapalného CO2 přináší provozovatelům znatelné finanční úspory. Udržováním provozního bezpečného tlaku strojním kompresorovým chlazením se předchází únikům upouštěním plynného CO2 přes bezpečnostní pojistný přetlakový ventil. V případě selhání pojistného bezpečnostního ventilu, kdy nedojde k jeho opětovnému uzavření po „odfouknutí“, je ztracen celý objem zásobníku CO2. Na udržování tlaku CO2 v zásobníku jeho občasným odběrem také nelze spoléhat.

Zásobníky plynného CO2

Většina zásobníků CO2 je vybavena vnitřním chladicím registrem pro pokrytí tepelných zisků. Chladicí registr je často tvořen několika závity svinuté trubky a bývá umístěn v horní části tanku (zásobníku) nad hladinou kapaliny CO2 . Povrch chladicího registru je určen pro kondenzaci plynného CO2 na kapalinu, nikoliv pro přímé chlazení kapalného CO2.

Chlazení plynného CO<sub>2</sub>, obr. 01 - Chladící technologie pro zásobník kapalného CO<sub>2</sub>

Chlazení plynného CO2, obr. 01 – Chladící technologie pro zásobník kapalného CO2


Předpokladem úsporného kompresorového chlazení je funkční, neporušená tepelně parotěsná izolace zásobníku. U starších zásobníků CO2 je tank izolován od vnějšího ochranného pláště skelnou vatou, Alu fólií, polystyrénem atd., která již nemusí 100 % plint svoji funkci a chlazení je využíváno mnohem častěji, někdy téměř trvale, především v letních měsících. U moderních zásobníků CO2 je izolace mezi tankem a opláštěním tvořena vakuem. Přestup tepla z pláště do tanku je minimální, ale především v letních měsících může být patrný.

Výkon chladícího registru v zásobníku plynného CO2

Výkon chladicího registru v zásobníku CO2 je výrobcem spočítán a výkonově přiměřeně naddimenzován na tepelné zisky z opláštění v ustáleném stavu pro daný tlak a náplň CO2. Dimenzován ovšem dostatečně není pro krytí zvýšených tepelných zisků zejména u starších zásobníků s nevyhovující izolací, případně, kdy se do zásobníku vrací ohřátý CO2 z technologických procesů. Protože je výkon chladicího registru v zásobníku fyzicky daný a nelze jeho parametry měnit a nikterak ovlivňovat, zvyšování chladicího výkonu kompresoru nepomůže.

Nové chladící technologie plynného CO2

Nové chladicí technologie umožňují chladit zásobníky CO2 rychle a ekonomicky. Pro menší chladicí výkony je dostačující chladicí kompresorový systém bez plynulé regulace výkonu, provozovaný v režimu Start/Stop. Velké chladicí výkony je vhodné regulovat plynule. Plynulá regulace se vyznačuje stálým, nepřerušovaným chodem kompresoru s minimem startů, protože časté starty zvyšují spotřebu.

Rekonstrukce kompresorového chlazení plynnného CO2
Případná rekonstrukce stávajícího kompresorového chlazení je většinou bezproblémová. I pouhé technické vylepšení staršího kompresoru pracujícího v provozním režimu On/Off částečnou úpravou na plynulé řízení výkonu šetří provozní náklady i samotný kompresor.

Výhody kompresorového chlazení plynného CO2

  • efektivnější využití vnitřního objemu zásobníku CO2, není potřeba jeho časté doplňování (snížení nákladů za nákup CO2, za dopravu),
  • kompresor s plynulou regulací výkonu umožňuje v případě potřeby udržovat konstantní tlak v zásobníku.

Nízkoteplotní chladící technologie chlazení plynného CO2

Pro nízkoteplotní chladicí technologii používáme kondenzační jednotky firmy JDK, spol. s r.o., které jsou vybaveny hermetickými kompresory COPELAND SCROLL. Kompresory COPELAND preferujeme z důvodu mimořádné mechanické spolehlivosti a odolnosti v případě nasátí kapalného chladiva. Kompresory COPELAND mají pro daný chladicí výkon o 30 % menší elektrický příkon a spotřebu elektrické energie. Přesné snímání tlaku zajišťují elektronické tlakové snímače od firmy BD SENSORS s.r.o. Celý systém je řízen regulací ALFA od firmy MITSUBISHI. Pro snadnou kontrolu a nastavování provozních parametrů chlazení je systém vybaven grafickým dotykovým ovládáním.