Chlazení kapalného CO2

Ve spolupráci s firmou Linde Gas a. s. jsme vytvořili chladicí technologii pro dochlazování cirkulujícího kapalného CO2, které se využívá v aplikacích pro výrobu, lisování, čištění a povrchovou úpravu různých výrobků a materiálů. Dochlazování cirkulujícího kapalného CO2 přináší zákazníkům podstatné snížení nákladů a několik výhod:

Výhody dochlazování cirkulujícího kapalného CO2

  • snížení ztrát cirkulujícího CO2 ve výrobní technologii způsobených samovolným odparem a případným únikem CO2 přes pojistný tlakový ventil,
  • zchlazené cirkulující CO2 z výrobní technologie lze znovu uskladnit v zásobníku CO2,
  • zchlazené CO2 umožňuje lepší využití vnitřního objemu zásobníku CO2 a není potřeba jeho časté doplňování (snížení nákladů za nákup CO2, za dopravu),
  • zchlazené CO2 nezvyšuje tlak v samotném zásobníku CO2 a tím se šetří náklady na provoz dalšího strojního chlazení, určeného pro snížení tlaku CO2 v zásobníku,
  • v případě výpadku primárního chlazení zásobníku CO2 může cirkulační chlazení sloužit jako sekundární záložní zdroj chlazení.
Chlazení kapalného CO<sub>2</sub> - Schéma Linde chlazení

Chlazení kapalného CO2 – Schéma Linde chlazení

Nízkoteplotní chladící technologie chlazení kapalného CO2

Pro nízkoteplotní chladicí technologii jsme zvolili zařízení firmy JDK, spol. s r.o., která ve svých kondenzačních jednotkách používá hermetické kompresory COPELAND SCROLL ZF-EVI. Kompresory COPELAND jsme preferovali také z důvodu mimořádné mechanické spolehlivosti a odolnosti v případě nasátí kapalného chladiva. Kompresor COPELAND v provedení EVI má na daný chladicí výkon o 30 % menší elektrický příkon a spotřebu elektrické energie. Přesné snímání tlaku zajišťují elektronické tlakové snímače s digitálním displejem od firmy BD SENSORS s.r.o. Celý systém je řízen systémem ALFA od firmy MITSUBISHI. Pro snadnou kontrolu provozních parametrů a monitorování závad je systém chlazení vybaven grafickým displejem s dotykovým ovládáním.