Odvlhčovače AERIAL

Odvlhčovače a odvlhčovací zařízení německého výrobce AERIAL GmbH patří ke špičce v oboru technologie odvlhčování. Vysoká spolehlivost, špičkový výkon, praktická konstrukce a široká paleta modelů předurčuje odvlhčovací zařízení AERIAL pro mnohé využití. Široká paleta modelů nabízí rozsáhlé možnosti uplatnění od malých bytových jednotek až po průmyslové využití. Odvlhčovací výkon modelových řad AERIAL je poskytován v rozsahu 8,5 až 108 l / 24hod.

Přednosti odvlhčovačů AERIAL

Hlavní předností odvlhčovacích zařízení AERIAL je především energeticky úsporné a tiché odvlhčování s jednoduchým ovládáním s plně automatickými funkcemi. Důležitou užitnou hodnotou je možnost vysoušení prostoru i při nízkých okolních teplotách, což není vždy v tomto segmentu zařízení samozřejmostí. Jednotlivé modelové řady odvlhčovačů AERIAL se podle konstrukčního řešení hodí pro konkrétní specifické podmínky.

Více se o odvlhčovačích AERIAL dovíte na stránce odvlhčovače AERIAL nebo na webu AERIAL věnovaném této značce, který můžete navštívit.

Hygromatik HeaterSteam KIT a ElectrodeSteam KIT

Sortiment zvlhčovacích zařízení Hygromatik jsme rozšířili o Hygromatik HeaterSteam KITElectrodeSteam KIT. První slouží je určený pro demineralizovanou vodu a druhý pro normální vodu.

Parní zvlhčovač Hygromatik řady HeaterSteam KIT je dodáván formou stavebnice bez opláštění s regulací StandardLine v sadě jako KIT. Parní zvlhčovač je určen pro vlhčení do VZT potrubí prostřednictvím parních trysek. Jeho zvláštností a zároveň i předností je, že se dodává bez ochranné skříně, upevněný pouze na nosné konzole. Díky svým malým zástavbovým rozměrům se používá ve stísněných podmínkách. Je především určen pro instalaci do vzduchotechnických jednotek (KIT). Zvlhčovač je určen pro provoz na demineralizovanou vodu.

Parní zvlhčovač Hygromatik řady ElectrodeSteam KIT je dodáván formou stavebnice bez opláštění s regulací StandardLine v sadě jako KIT. Parní zvlhčovač je určen pro vlhčení do VZT potrubí prostřednictvím parních trysek. Jeho zvláštností a zároveň i předností je, že se dodává bez ochranné skříně, upevněný pouze na nosné konzole. Díky svým malým zástavbovým rozměrům se používá ve stísněných podmínkách. Je především určen pro instalaci do vzduchotechnických jednotek (KIT). Zvlhčovač je určen pro provoz na pitnou vodu.

Reference instalace zařízení a servisní služby klimatizace, vzduchotechniky, chlazení a elektra

Aktualizovali jsme stránku s referencemi a přinášíme Vám výběr z referencí instalace zařízení a servisní služby klimatizace, vzduchotechniky, chlazení a elektra. Instalace klimatizace, chlazení tepelných čerpadel má své specifika a pravidla. Nedodržením technologie montáže a instalace lze zničit velice rychle i to nejlepší, nejdražší a nejmodernější zařízení. Více se o instalaci zařízení můžete dočíst stránce instalace zařízení. Nedílnou součástí zařízení je jejich pravidelná revize a oprava zařízení v případě poruchy. Poskytujeme služby v následujících oblastech – profylaxe a servisní služby, revize tlakových nádob, revize tlakových nádob u chladicích zařízení, pojistné ventily a presostaty, elektro do 1000 V, měření a regulace (MaR), protipožární klapky, vodní hospodaření, běžné provozní závady, nebo občasné poruchy zařízení, jsou nejčastěji vyvolány zanedbáním základní údržby. Závažnějším poruchám, způsobených opotřebením, únavou, nebo skrytou vadou materiálu, je možné ve většině případů předejít pravidelnou profylaxí.

Odvlhčovače Aerial – odvlhčování a vysoušení pro stavebnictví, průmysl a domácnost

Spustili jsme nové webová stránky věnující se odvlhčovačům AERIAL. Odvlhčovací zařízení německého výrobce AERIAL GmbH patří ke špičce v oboru technologie odvlhčování. Vysoká spolehlivost, špičkový výkon, praktická konstrukce a široká paleta modelů předurčuje odvlhčovací zařízení AERIAL pro mnohé využití. Široká paleta modelů nabízí rozsáhlé možnosti uplatnění od malých bytových jednotek až po průmyslové využití. Odvlhčovací výkon modelových řad AERIAL je poskytován v rozsahu 8,5 až 108 l / 24hod.

Hlavní předností odvlhčovacích zařízení AERIAL je především energeticky úsporné a tiché odvlhčování s jednoduchým ovládáním s plně automatickými funkcemi. Důležitou užitnou hodnotou je možnost vysoušení prostoru i při nízkých okolních teplotách, což není vždy v tomto segmentu zařízení samozřejmostí. Jednotlivé modelové řady odvlhčovačů AERIAL se podle konstrukčního řešení hodí pro konkrétní specifické podmínky.

Bezpečnostní třídy chladiv

Připravili jsme pro vás článek o zařazení chladiv do jednotlivých skupin. Skupina 1 zahrnuje nehořlavá chladiva (HCFC, HFC), skupina 2L – mírně hořlavá chladiva (HFC, HFO), skupina 2 – hořlavá chladiva (HCFC) a skupina 3 – vysoce hořlavá chladiva (HC). Dále podrobně rozebereme mainipulaci s chladivy podle jednotlivých skupin. Více se o dané problematice dočtete na samostatné stránce.

Adiabatické chlazení venkovních vzduchem chlazených kondenzátorů

V letních horkých dnech dochází k častým provozním výpadkům klimatizačních a chladicích zařízení (jakýchkoliv výkonů) způsobených aktivací ochranných prvků vlivem vysokých venkovních teplot. Dodatečným rozprašováním jemné vodní mlhy do vzduchu nasávaného kondenzátorem dochází k jeho zvlhčení a adiabatickému ochlazení. Intenzita adiabatického ochlazení závisí na teplotě a relativní vlhkosti ochlazovaného vzduchu. Pro odpaření 1 kg vody je potřeba dodat tepelnou energii cca 2.300 kJ, která se odebere zvlhčovanému vzduchu s následným poklesem citelné teploty. Jistá část nerozptýlených a neodpařených vodních kapek se odpaří přímo na povrchu vzduchem chlazeného kondenzátoru, který se tímto ochladí o další cca 2 až 3 °C. Adiabatické ochlazení vzduchu umožňuje zvýšit kapacitu stávajícího vzduchem chlazeného kondenzátoru (dále jen kondenzátor) a posílit výkon zařízení. Více se dovíte v následujícím článku o adiabatickém chlazení venkovních vzduchem chlazených kondenzátorů.

Technický katalog Klimatizace Hitachi

Do přehledu technických katalogů klimatizace Hitachi jsme přidali nový katalog pro rok 2015. Obsahuje informace o klimatizačních zařízeních firmy Hitachi, jako jsou splity, multisplity, set free – VRF, tepelná čerpadla, chillery – zdroje studené vody a mnohé další.

Legislativa – F-plyny a regulované látky

Od 1. 1. 2015 dochází k některým změnám v legislativě ohledně F-plynů a regulovaných látek, proto jsme zaktualizovali a doplnili článek o legislativě. F-plyny – stávající mezní hodnoty množství náplně pro stanovení četnosti kontrol těsnosti 3 kg, 30 kg a 300 kg jsou nahrazeny hodnotami 5 t CO2-eq, 50 t CO2-eq a 500 t CO2-eq. Aby se předešlo spekulacím ve výkladu přepočtu, budou hodnoty tun CO2-eq přepočteny a udávány v kilogramech. Regulované látky obsažené v zařízeních musí být pro účely odstranění, regenerace nebo recyklování znovu získávány během servisních prací, údržby, oprav, demontáže nebo likvidace zařízení. Tyto činnosti lze vykonávat pouze na základě povolení ministerstva. Od 1. 1. 2015 není možné použít v rámci servisních činností regenerované a recyklované látky HCFC. Zařízení obsahující HCFC látky, které jsou provozované bez závad a úniků chladiva, mohou být i nadále v provozu i po datu 1. 1. 2015. Více se dovíte v následujícím článku.

InstaloCentrum Brno – Voda, plyn, topení, revize, servis a opravy, stavební práce, hodinový manžel

InstaloCentrum Brno je firma, s kterou spolupracujeme při různých zakázkách, proto bychom Vás chtěli upozornit na spuštění jejich nových webových stránek. InstaloCentrum Brno abízí práce v oblastech voda – instalatér, instalatérské práce, plyn – plynařství, plynařské práce, topení – topenářství, topenářské práce od drobných oprav v domácnosti až po rozsáhlé montáže a servis, stavební práce, zednické práce, sádrokartony, sádrokartonářské práce, obkladačské práce, rekonstrukce koupelen, bytových jader, bytů, domů, revize, servis a opravy. Pracujeme hlavně v oblasti Brno, jižní Morava, Jihomoravský kraj. Nabízí kvalitně odvedené práce za přijatelné ceny, její pracovníci jsou odborníci s dlouholetou praxí a zkušenostmi z daných oborů.

Pojistné ventily a presostaty

V článku se dovíte, jak přistupuje Zákon na ochranu ovzduší k ověřování funkčnosti pojistných ventilů a jak správně přezkušovat pojistné ventily vyhrazených tlakových zařízení instalovaných v chladících a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadel. V druhé části popisujeme pojistné presostaty u malých a středních zařízení, problémy v praxi – samostatná tlaková zkouška sběrače nebo jiného příslušenství. Více se dočtete v článku s názvem pojistné ventily a presostaty.