Líheň

Kompaktní zdroj studené vody italské výroby AIR BLUE byl zřejmě vyroben první pracovní den v týdnu, jinak si není možné vysvětlit permanentní závady v záruce i po záruce.

Popis závad v průběhu cca tří let a jejich opravy

Závada – problémové vodní čerpadlo od počátku, problémy s průtokem vody.
Oprava – odstranění originálního čerpadla, instalace externího čerpadla.

Závada – ucpaný FD chladivového okruhu nečistotami z výroby po cca ½ roce.
Oprava – FD vyměněn.

Závada – netěsnící ochrany chladivového okruhu.
Oprava – vyměněny za nové, spolehlivější, instalace manometrů.

Závada – netěsnící a později i nefunkční regulace otáček ventilátoru pro zimní provoz.
Oprava – vyměněna za novou, spolehlivější.

Závada – fatální porucha trubkového kotlového výparníku chladivo/voda, únik chladiva.
Oprava – zhotovení nového náhradního výparníku z Cu potrubí.

Závada – fatální porucha těsnosti kondenzátoru chladiva, únik chladiva, neopravitelné.
Oprava – dodávka externího kondenzátoru od společnosti JDK.

Závěr

Z velmi poruchové jednotky jsme časem vytvořili jednotku spolehlivou, která kromě jen opláštění je z 80 % zcela nová. V tomto případě zákazník požadoval spolehlivost nad designem. Naopak musíme vyzdvihnout odolnost kompresoru Copeland, který byl i pod „vodou“, a po „jen“ vysušení a výměny olejové náplně pracuje dodnes.