ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, provedli jsme tyto práce – odsávání malé a velké digestoře, odtah ze zařízení.

Odsávání digestoře

Instalace chemicky odolného ventilátoru menšího výkonu pro odsávání malé digestoře.

Odsávání ÚKZÚZ

Náhrada za starší axiální, chemicky odolný keramický ventilátor. Nový radiální, výkonný, chemicky odolný, plastový a tichý ventilátor pro odsávání velké digestoře.

Odtah horkého vzduchu ze zařízení

Instalace odtahu horkého vzduchu ze zařízení, flexibilní rukávce.

Prioritou byla hlavně chemická odolnost a výkon zařízení.