Modernizace chladicího agregátu

Modernizace chladicího agregátu – modernizace kompaktní chladicí jednotky pro chlazení kapaliny v zásobníku. Jednotka pouze dovybavena tzv. zimní regulací otáček ventilátoru kondenzátoru, instalací servisních portů pro snadnou výměnu kompresoru, průhledítkem, solenoidním ventilem a manometry. Prioritou bylo prodloužení Životnosti, zvýšení odolnosti agregátu a omezení vlivu venkovních klimatických podmínek na stabilitu chodu zařízení.