Čistota tepelných výměníků (kondenzátorů)

Výměníky tepla se využívají pro předávání tepla všude tam, kde není možné předávat teplo přímo ze zdroje do spotřebiče. Typickými příklady jsou odlišné teplonosné látky (nemrznoucí kapalina – voda, otopná voda – teplá voda, centrální zásobování teplem – topná voda v objektu, apod.) nebo odlišné tlakové poměry v jednotlivých okruzích. Znečištění teplosměnných ploch snižuje účinnost, výkon a životnost zařízení. Nezanedbatelná je také vysoká spotřeba elektrické energie.