Poškozené Cu potrubí

Při montáži zařízení bylo použito předizolované měděné potrubí. Je-li potrubí ohýbáno v izolaci, není kvalita ohybu měděného potrubí zřejmá. Tvar provedení oblouku tepelné izolace nenasvědčuje žádnému poškození. Po odstranění tepelné izolace je vidět deformace měděného potrubí v ohybu pod izolací. A vliv na činnost zařízení? Špatné provozní parametry, následné zničení kompresoru.