Poškození vibrační hadice

Pro snížení rizika poškození hadic a rozvodů se používají oplety hadic, ale i u nich může dojít k poškození. Poškození opletu nerezové vibrační hadice jejím nadměrným ohybem při spojení potrubí o velkém vyosení můžete vidět na následujícím obrázku – poškozená vibrační hadice.