Únik chladiva

K úniku chladiva ze systému dochází především na mechanických spojích. K porušení těsnosti spoje může dojít vlivem vibrací zařízení, při častém překračování jmenovitých provozních parametrů zařízení, a v neposlední řadě vlivem únavy materiálu. Většina drobných úniků je nenápadná a těžko zjistitelná.